Závěr XV. všesokolského sletu

Předvedením hromadných tělocvičných skladeb na stadionu Synot Tip Aréna v Praze-Vršovicích vyvrcholil 5. a 6. července XV. všesokolský slet, jímž zároveň byly zakončeny oficiální oslavy 150 let trvání Sokola. Hromadná tělocvičná vystoupení zahájila starostka České obce sokolské sestra Hana Moučková, slet z čestné tribuny pozdravil ministr obrany ČR Alexandr Vondra.

Předvedením hromadných tělocvičných skladeb na stadionu Synot Tip Aréna v Praze-Vršovicích vyvrcholil 5. a 6. července XV. všesokolský slet, jímž zároveň byly zakončeny oficiální oslavy 150 let trvání Sokola. Hromadná tělocvičná vystoupení zahájila starostka České obce sokolské sestra Hana Moučková, slet z čestné tribuny pozdravil ministr obrany ČR Alexandr Vondra. Celému programu přihlíželi vzácní hosté – představitelé politického, společenského, kulturního a sportovního života z domova i zahraničí.

Více než 10 500 cvičenců všech věkových kategorií vystoupilo ve 12 skladbách ČOS, ve dvou skladbách ČASPV, na ploše diváci rovněž potleskem přivítali i skladby zahraničních účastníků – slovenských sokolů ve skladbě „My a my“ a dále dánských hostů z DGI a Ollerup Team.

Nejpočetnější skladbou byla „Česká suita“, v níž vystoupilo zhruba 1800 žen. Druhou nejvíce obsazenou byla skladba „Jen pro ten dnešní den“.

Ve večerním programu 5. července zhlédli diváci celkem 11 skladeb a ocenili výkony a disciplínu, kterou za deště a doprovodu blesků a hromu cvičenci předvedli. Druhý den, kdy počasí již více přálo, sledovali diváci rovněž jedenáct skladeb, z nichž pět bylo uvedené v obou dnech.V jednotlivých skladbách rovněž cvičili sokolové, kteří se na tento sokolský svátek slétli z celého světa. Na sletu bylo celkem 1276 zahraničních účastníků.

Celý dvoudenní program hromadných skladeb a zároveň celý sletový týden, jímž vyvrcholily oslavy 150. výročí vzniku Sokola, zakončila starostka ČOS sestra Hana Moučková, která ve svém závěrečném projevu mimo jiné poděkovala všem účastníkům – jak cvičencům, tak cvičitelům a všem, kteří se na organizaci a na organizačně technickém a materiálním zajištění sletu podíleli –, a popřála zdar XVI. všesokolskému sletu 2018, který se bude konat v roce mimořádně významném pro náš stát, v roce 100. výročí samostatnosti, vzniku Československé republiky.