Sletové zprávy

Malá kronika XV. všesokolského sletu, Pietní vzpomínkové akce, Prahou prošel sokolský sletový průvod,...

Malá kronika XV. všesokolského sletu

Přiblížil se červenec 2012 a pro tisíce sokolek a sokolů nadešel den příjezdu do Prahy na XV. všesokolský slet, aby všichni společně na stadionu v Praze Edenu, v Synot Tip Aréně, zúročili svoji mnohaměsíční píli, s níž nacvičovali hromadné skladby pro slet či pro další sletové programy. Hlavní sletový týden propukl 1. července sletovým sokolským průvodem Prahou, ale předcházely mu i některé další akce, jako například zahájení některých výstav či pietní vzpomínkové akce.

Pietní vzpomínkové akce

V předvečer XV. všesokolského sletu uctili sokolové památku prezidenta Osvoboditele Tomáše G. Masaryka a památku a odkaz zakladatelů Sokola Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Nejprve v sobotu 30. června v 11.30 hod. položili sokolové v čele se vzdělavatelem ČOS bratrem Zdeňkem Mičkou květiny a věnce u hrobu T. G. Masaryka na hřbitově v Lánech. Týž den ve 14.00 hodin sokolové v čele se starostkou České obce sokolské sestrou Hanou Moučkovou uctili u mohyly Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera jejich památku položením věnce a krátkou vzpomínkou na jejich dílo a odkaz a věnovali rovněž tichou vzpomínky na všechny bratry a sestry, kteří se zasloužili o Sokol a neváhali ani položit za ideje sokolství a za samostatnost našeho státu své životy.

Prahou prošel sokolský sletový průvod

První červencový den byla Praha svědkem slavnostní události, jejíž neopakovatelnou atmosféru lze zažít jen jednou za šest let. Ulicemi historického centra města prošel sokolský sletový průvod, který se stal slavnostním úvodem týdne, v němž se v Praze odehrává XV. všesokolský slet. Průvodu se zúčastnilo přes 10 000 sokolek a sokolů ze všech míst republiky i ze zahraničí – z USA. Kanady, Austrálie, Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Francie, Švédska, Bulharska, Srbska, Slovinska, Ukrajiny a Ruska, a také hosté z Dánska. V čele průvodu byla nesena česká státní vlajka a sokolské prapory, za nimiž kráčelo vedení České obce sokolské v čele se starostkou ČOS sestrou Hanou Moučkovou, náčelníkem ČOS bratrem Miroslavem Vránou, náčelnicí ČOS sestrou Lenkou Kocmichovou, vzdělavatelem ČOS bratrem Zdeňkem Mičkou a místostarostou ČOS a starostou Prahy 1 bratrem Oldřichem Lomeckým.

V průvodu byly vidět nádherné historické sokolské prapory, účastníci v sokolských, ale také lidových krojích, k slavnostní náladě přispěly rovněž hudební tělesa a folklorní soubory.

Sletový průvod prošel v čase od 10.00 do zhruba 12.30 hod. po trase Václavské náměstí – Můstek, ulice 28. října, Národní třída, Smetanovo nábřeží, Křížovnická a nám. Jana Palacha, kde příchodu na náměstí uctila starostka ČOS sestra Hana Moučková se vzdělavatelem ČOS bratrem Zdeňkem Mičkou památku autora prvního sokolského praporu Josefa Mánesa položením kytice k jeho soše. Na Palachově náměstí byla na schodišti před budovou Rudolfina tribuna, na níž průvodu přihlíželo vedení ČOS a rovněž pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Zde také sokolové uctili památku Jana Palacha položením kytice k jeho pamětní desce umístěné na budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Poté průvod pokračoval ulicemi Široká, Pařížská až na Staroměstské náměstí, kde byl zakončen.

Setkání v Poslanecké sněmovně

Na pozvání předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové se v pondělí 2. července sešli v hlavním jednacím sále Poslanecké sněmovny účastníci XV. všesokolského sletu. Setkání se zúčastnilo zhruba 200 sokolů, včetně zahraničních hostů. Slavnostní projevy přednesli Miroslava Němcová, starostka ČOS sestra Hana Moučková a starosta Zahraniční obce sokolské bratr Thomas Frey-Materna. Na závěr oficiální části setkání předala sestra Moučková Miroslavě Němcové knihu „Byli jsme a budem“ a společně s bratrem Frey-Maternou se zapsali do pamětní knihy Poslanecké sněmovny.

Poté následovala neoficiální část setkání, kdy po slavnostním přípitku byl čas na neformální rozhovory.

Sokol Gala

Při minulém, XIV. všesokolském sletu měl historickou premiéru program Sokol Gala. Těšil se tehdy velkému zájmu a byl hodnocen jako velmi zdařilý. A tak se zřejmě začala rodit nová tradice – letos při XV. všesokolském sletu mohli diváci 3. července v Tipsport Aréně v Praze-Holešovicích opět sledovat tento komponovaný pořad živých sportovních a tanečních výstupů, promítaných historických ukázek a mluveného slova komentátorů. Představily se v něm kolektivní i individuální sporty, jako například házená, kopaná, bojové sporty, taneční sporty, badminton, gymnastika, šerm, judo a další.

Pódiová vystoupení

Po celý sletový týden byl rovněž program na pódiích, která v Obchodním centru Eden v Praze-Vršovicích, na Staroměstském náměstí v Praze a v Tyršově domě nabídla mnoho zajímavých vystoupení z oblasti aerobiku, tance, rokenrolu, sportovní gymnastiky, folkloru, estetické skupinové gymnastiky.Na pódiích vystoupily také skupiny ze zahraničí – Dánska, Srbska, Ruska, USA, Slovenska, Slovinska a sokolské skupiny s ukázkami své činnosti.

Úspěšná premiéra v Synot Tip Aréně

Předvedením hromadných tělocvičných skladeb na stadionu Synot Tip Aréna v Praze-Vršovicích vyvrcholil 5. a 6. července XV. všesokolský slet, jímž zároveň byly zakončeny oficiální oslavy 150 let trvání Sokola. Hromadná tělocvičná vystoupení zahájila starostka České obce sokolské sestra Hana Moučková, slet z čestné tribuny pozdravil ministr obrany ČR Alexandr Vondra. Celému programu přihlíželi vzácní hosté – představitelé politického, společenského, kulturního a sportovního života z domova i zahraničí.

Více než 10 500 cvičenců všech věkových kategorií vystoupilo ve 12 skladbách ČOS, ve dvou skladbách ČASPV, na ploše diváci rovněž potleskem přivítali i skladby zahraničních účastníků – slovenských sokolů ve skladbě „My a my“ a dále dánských hostů z DGI a Ollerup Team.

Nejpočetnější skladbou byla „Česká suita“, v níž vystoupilo zhruba 1800 žen. Druhou nejvíce obsazenou byla skladba „Jen pro ten dnešní den“.

Ve večerním programu 5. července zhlédli diváci celkem 11 skladeb a ocenili výkony a disciplínu, kterou za deště a doprovodu blesků a hromu cvičenci předvedli. Druhý den, kdy počasí již více přálo, sledovali diváci rovněž jedenáct skladeb, z nichž pět bylo uvedené v obou dnech.

V jednotlivých skladbách rovněž cvičili sokolové, kteří se na tento sokolský svátek slétli z celého světa. Na sletu bylo celkem 1276 zahraničních účastníků.

Celý dvoudenní program hromadných skladeb a zároveň celý sletový týden, jímž vyvrcholily oslavy 150. výročí vzniku Sokola, zakončila starostka ČOS sestra Hana Moučková, která ve svém závěrečném projevu mimo jiné poděkovala všem účastníkům – jak cvičencům, tak cvičitelům a všem, kteří se na organizaci a na organizačně technickém a materiálním zajištění sletu podíleli –, a popřála zdar XVI. všesokolskému sletu 2018, který se bude konat v roce mimořádně významném pro náš stát, v roce 100. výročí samostatnosti, vzniku Československé republiky.