Pár sletových čísel

Informace, zajímavosti a další.

Hromadná vystoupení XV. všesokolského sletu 2012 v Synot Tip Aréně


 • Zúčastnilo se přes10 500 cvičenců
 • Na stadionu v Praze-Vršovicích se ve dvou programech celkově představilo 17 skladeb, z toho 12 České obce sokolské, 1 skladba Sokola na Slovensku, 2 skladby České asociace sportu pro všechny a 2 vystoupení dánských hostů
 • Z toho 5 skladeb bylo předvedeno v I. i II. programu
 • Na realizaci folklorní sletové skladby Radostná země se spolupodílelo Folklorní sdružení České republiky
 • Nejstarší cvičenec –  93 let
 • Nejmladší cvičenec – 2 roky
 • Nejpočetnější skladbou byla Česká suita, v níž vystoupilo zhruba 1800 cvičenců. Druhou nejpočetnější byla skladba Jen pro ten dnešní den.
 • Nejpočetněji zastoupenou župou byla Jihočeská župa s 605 účastníky, druhou nejpočetnější byla župa Tyršova, kterou reprezentovalo 523 účastníků, dále pak župa Jana Podlipného s 490 účastníky a župa Moravskoslezská, která byla v Praze  zastoupena 489 účastníky.
 • V areálu stadionu v Edenu se v době nácviků, zkoušek a vystoupení vypilo 4500 desetilitrových barelů vody.

Zahraniční účastníci sletu ze zemí

Austrálie, USA, Kanada, Francie, Švédsko, Německo (Sokol Mnichov a Lužičtí Srbové), Švýcarsko, Rakousko, Slovensko, Srbsko, Bulharsko,   Slovinsko, Chorvatsko,Španělsko, Polsko, Rusko, Ukrajina


 • Na XV. všesokolském sletu se představilo 1276 zahraničních účastníků.
 • Ze Slovensko přijelo do Prahy na XV. všesokolský slet 360 účastníků.