Formuláře (směrnice, pokyny)

Během roku Odbor sportu aktualizuje formuláře - v případě nejasností se obracejte na metodiky OS.

Další důležité formuláře budou průběžně doplňovány. Vaše připomínky, návrhy, doplnění apod. nám, prosíme, sdělte na Odbor sportu ČOS.

Sportovní akce + SMĚRNICE pro financování přeborů OS ČOS

Formulář č. 1 - Rozpočet sportovní akce OS ČOS

Formulář č. 2 - Vyúčtování sportovní akce OS ČOS - významná soutěž, přebor ČOS, soustředění, školení 2020

Směrnice č. 1 - Vnitřní směrnice pro financování přeborů OS ČOS

Směrnice č. 2 - Vnitřní směrnice pro financování významných soutěží OS ČOS

Formulář č. 3 - Hodnocení soutěže uspořádané z pověření OS ČOS

Žádosti OS  ČOS

Formulář č. 4a -  Žádost o Grant OS 2020

Formulář č. 4b - Žádost o příspěvek na činnost SO v župě 2020

Příloha k žádosti o příspěvek na činnost SO v župě (tabulka T.J.)

Příloha č. 2 - soupis mzdových nákl. T.J., župy

Formulář č. 5 - Žádost o zřízení, pokračování SZM, VSD, VOM, VOD 2020

Přílohy 1-3 k formuláři č. 5 žádosti SZM, VSD, VOM, VOD 2020

Příloha k závaznému pokynu pro zřizování SZM, VSD, . . . . (Formulář údajů trenéra)

Závazný pokyn pro zřizování SZM, VSD, ......

Formuláře č. 5a – VYÚČTOVÁNÍ z Programu MŠMT za r. 2019 – "Organizace sportu pro všechny - Výzva č. 2" – GOS senioři, GOS na podporu sokolského sportu v župách, GOS na podporu sport. odd., vyúčtování vybraných oddílů (VOM, VOD ...)  + Pokyny k vyplňování:

Formulář OS MŠMT SZM

Formulář OS MŠMT VOD

Formulář OS MŠMT VOM

Formulář OS MŠMT VSD

Formulář OS MŠMT - grant senioři

Formulář OS MŠMT Výzva 2 - grant sport. činn. žup

Formulář OS MŠMT Výzva 2 - grant sport. odd.

Příloha - MŠMT - soupis mzdových nákl. T.J., župy

Formulář č. 6

Směrnice č. 2

Inventarizace ČOS

Formulář č. 7 Prohlášení o inventarizaci zapůjčeného majetku z ČOS k 31.12.

Různé

Registrace sportovních oddílů OS ČOS – elektronická evidence formulářů (EEF) pro r. 2020
(EEF otevřena pro vyplňování od 6.1.2020 do 29.2.2020)

Informace/pokyny k vyplňování EEF pro r. 2020

Přihlášení do EEF – postup (návod)

Formulář č. 9 Nejúspěšnější sportovec ČOS roku 2019

Formulář č. 9a Osnova sportovního životopisu sportovce nominovaného v anketě Nejúspěšnější sportovec ČOS

Individuální sporty

Kolektivní sporty

Formulář č. 10 Sportovní legenda ČOS

Pokyny k návrhu na udělení ocenění sokolské sportovní legendy

Formulář č.11 Osnova "Zprávy ŽOS 2019" je součástí formuláře EEF (viz. Registrace SO výše)

Termínové listiny OS

Termínová listina OS ČOS 2020 - Termíny odevzdání materiálů

Ostatní (různé)