Předsednictvo odboru sportu

Dne 8. 5. 2019 se konala valná hromada sportů registrovaných na odboru sportu ČOS, na které bylo zvoleno nové předsednictvo odboru sportu ČOS na období červen 2019 - červen 2022.

Předsednictvo odboru sportu

(zvolené na VH OS ČOS dne 8.5.2019)