Vizuální zpětná vazba při nácviku sportovní techniky

Česky řečeno: cvičenec se podívá, jak zacvičil. Tato metodika popisuje vy užití PC, kamery a projektoru pro zobrazení pohybu cvičence několik sekund po jeho provedení.

Vizuální zpětná vazba při nácviku sportovní techniky

Česky řečeno: cvičenec se podívá, jak zacvičil. Tato metodika popisuje vy užití PC, kamery a projektoru pro zobrazení pohybu cvičence několik sekund po jeho provedení.

Zpětná vazba

Pojem zpětná vazba byl přejat z technických oborů. Tam je definován jako proces, při kterém výstup nějakého systému ovlivňuje jeho vstup. V oblasti motorického učení je potom zpětná vazba přijatá informace o výkonu. Systém je tedy cvičenec, výstup je jeho pohybový projev a vstup je typicky informace o tom, jak pohybový projev upravit. Schmidt popisuje tento typ zpětné vazby jako konečná opožděná neverbální znalost výkonu (s. 394). Cvičenec tedy dokončil jeden cvik a poté ze shlédnutého videa ohodnotí svůj výkon. Navíc k informacím přijatých v průběhu pohybu (prostřednictvím zraku a propriocepce) má tedy cvičenec možnost ještě jednou „objektivněji z vnějšku“ zhodnotit to, jak zacvičil.

„Všechny druhy znalosti, konec konců, znamenají snalost sebe sama.“ (Bruce Lee: The Lost Interview, 1971)

Sebehodnocení

Pohled na tělo zvnějšku tak dává samotnému cvičenci možnost provést korekci techniky na základě vlastního úsudku. Z hlediska didaktiky se jedná o styl se sebehodnocením. Pokud cvičitel není přítomen nebo zpětnou vazbu nepodává, cvičenec si odnáší informaci na úrovni svých hodnoticích schopností. To je tedy vhodné pro cvičence, který má dostatečně kvalitní schopnost rozeznat nedostatky techniky. Trenér také může videa využít a komentovat ho, zatímco se cvičenec na video dívá. Potom jsou využity expertní pozorovací schopnosti trenéra a zároveň si cvičenec upravuje svoji představu o pohybu.

Technické rešení

Nejjednodušší technické řešení je s využitím osobního počítače. Běžně dostupná USB webkamera (Creative Live! Cam Sync, 400 Kč) má (minimální) požadavky: procesor 2,4 GHz Intel Pentium 4 nebo ekvivalentní AMD Athlon 512 MB RAM, 500 MB volného místa na pevném disku Windows XP SP2, Mac OS X 10.5, Linux Kernel 2.6 Lze tedy využít i starší PC. Zpožděné přehrávání lze zajistit na všech operačních systémech volně dostupným přehrávačem VLC. Pro nastavení zpoždění po spuštění aplikace zvolte v nabídce položku Nástroje, poté Synchronizace stopy. Záporná hodnota Synchronizace stopy titulků odpovídá zpoždění videa. Softwarovou alternativou pro Windows může být program Kinovea, který umožňuje i analýzu a anotaci zaznamenaného videa. Pokud je PC připojen k routeru s WiFi, alternativou USB webkamery může být i chytrý telefon s OS Android. Pomocí volně dostupné aplikace IP Webcam lze obraz přenášet (za podmínky připojení ke stejné WiFi síti, ke které je připojeno PC) z kamery telefonu do přehrávače VLC.

Literatura

SCHMIDT, R. A. – LEE, T. D., 2005. Motor control and learning: a behavioral emphasis, Human Kinetics, Champaign, IL, USA. ISBN 978-0-7360-4258-1