Památný den sokolstva slaví sokolové s novým praporem prezidenta republiky / 09.10.2019

Od časného úterního rána si celá republika připomínala spolu se sokoly významný den ČR – Památný den sokolstva, který se každoročně slaví 8. října. Po celý tento den se konalo po celé republice množství vzpomínkových akcí, jejichž vrcholem bylo v odpoledních hodinách pietní shromáždění v sídle České obce sokolské – v Tyršově domě v Praze. Při příležitosti tohoto významného dne předal prezident republiky Miloš Zeman do rukou starostky ČOS Hany Moučkové prezidentský prapor, který nechal pro Sokol zhotovit.

Pietní akt v Tyršově domě

Datum 8. října bylo zvoleno za Památný den sokolstva jako připomínka tragických událostí v roce 1941, kdy byla výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha Česká obec sokolská rozpuštěna a byla zahájena vlna drastických represí sokolských činovníků.

„Památný den sokolstva ale není věnován pouze obětem boje za znovunabytí svobody a  samostatnosti československého státu v době nacistické okupace a 2. světové války. Je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří v téměř 160leté existenci našeho spolku položili své životy za svobodu a demokracii," řekla ve svém projevu na pietním shromáždění starostka ČOS sestra Hana Moučková. „Odkaz sokolů, kteří položili své životy a na jejichž oběti dnes vzpomínáme, v sobě nese výrazné poselství i pro současné generace. Totiž že svoboda, samostatnost a demokracie nejsou samozřejmé, že se za ně musí bojovat, a přinášet oběti,“ uvedla dále Hana Moučková.

Letos poprvé se Památný den sokolstva připomínal i jako významný den ČR. V této souvislosti vyjádřila starostka Hana Moučková poděkování poslanci Václavu Klausovi ml., z jehož iniciativy celý záměr prohlášení 8. 10. Památného dne sokolstva jakožto významného dne ČR, vzešel. „O toto uznání se pak dále zasloužili poslanci a senátoři současného Parlamentu ČR, kteří schválili příslušný zákon a zároveň tak vyjádřili i politickou vůli pečovat o odkaz našich předků, kteří neváhali položit své životy za svobodu a demokracii naší vlasti,“ řekla Hana Moučková.

Pietního vzpomínkového aktu v Tyršově domě v Praze se zúčastnili předseda Poslanecké sněmovny ČR Radek Ondráček, místopředseda Senátu PČR Ivo Bárek, náměstek ministra školství pro sport Karel Kovář, předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, předseda České unie sportu Miroslav Jansta a řada dalších zástupců společenských a sportovních organizací, mezi čestnými hosty byli sestra Dagmar Evaldová či Ilja Pecháček, prasynovec legendárního Františka Pecháčka, vzácnými a milými hosty byli představitelé zahraničních sokolských organizací.

Projev starostky ČOS sestry Hany Moučkové si můžete přečíst zde.

Přojev předsedy Poslanecké sněmovny PČR pana Radka Vondráčka si můžete přečíst zde.

Vzpomínkové akce po celý den

Již ráno v úterý 8. října vyjely vozy městské hromadné dopravy v Praze a Brně ozdobené státní a sokolskou vlajkou, na budově Magistrátu hl. m. Prahy byly vyvěšeny vlajky České republiky a Sokola.

Dopoledne, v 10.00 hodin byla v Písecké bráně v Praze 6 zahájena výstava věnovaná Památnému dni sokolstva. V předvečer této akce byla ve Vaničkově ulici v Praze 6 odhalena doplňková uliční tabulka Jindřichu Vaníčkovi, dlouholetému náčelníkovi ČOS.

V dopoledních hodinách došlo na Pražském hradě k již zmíněnému předání nového praporu prezidenta republiky. Tento prapor pak byl krátce před polednem slavnostně rozvinut při slavnostním nástupu Hradní stráže a Sokolské stráže na 1. nádvoří Pražského hradu.

V Brně se uskutečnil ve 14.00 hodin a byl spojen s prohlídkou bývalé věznice v Brně na Cejlu. Poté byl položen Kámen zmizelého k domu jedné ze sokolských obětí nacismu.

Pietní akty u pamětních desek či památníků obětí boje za svobodu na mnoha dalších místech v republice – v sokolovnách či u městských pomníků, jako například v Liberci před radnicí.

Památný den sokolstva zakončil Večer sokolských světel, který se konal na mnoha místech v republice. V Praze byly lodičky spuštěny na Vltavu u Karlova mostu.