Sokolské prameny

Mezisletový projekt Odboru všestrannosti - Komise pobytu v přírodě

Navazujeme na mnohaletou tradici sokolských výletů, které se těší mezi členstvem ve elké oblibě. V současné době, více než kdy v minulosti, je zřejmé jak nesmírným bohatstvím je V - O - D - A. její zásoby a kvalita jsou ve stále větším ohrožení a připomínat si tak jejich význam, chránit je a ctít, by mělo být stejnou samozřejmostí jako chránit veškeré ostatní části přírody, jimž se dostává proti vodě daleko větší pozornosti.

Projekt není koncipován na několik fází, měl by být pouze vodítkem pro jednoty a župy k dalším aktivitám v přírodě. projekt by rád dostal do povědomí členů a přátel přírody, že v jejich okolí se nachází řeka, říčka či potok, který zaslouží pozornost.

Cílem projektu je tedy zlepšit vztah k vodním tokům ČR a zlepšit povědomí opramenech, historii spojených s nimi.

MOTIVACE: setkávání u vody nejen v době letního sjíždění řek


  • výlety i k méně známým tokům a jejich pramenům
  • předvečerní setkání před výletem s komentovaným výkladem či promítáním a navštěvovaném prameni nebo řece 

ZÁKLADNí ZÁMĚRY:


  1. setkávání u různých toků ČR, inspirace při společných aktivitách v přírodě
  2. výlet spojit např. s úklidem pramenu ve spolupráci s obcemi, Českým rybářským svazem nebo jinými organizacemi. Dobrou možností propagace je spojit výlet např. s akcí "Ukli´dme Česko".

OBECNÉ PODMÍNKY pro akce s těmito cíli budou následující:


  • místo čistě přírodní
  • zřetel k ochraně přírody
  • ubytování - v tělocvičně pořádající jednoty
  • program sestaven na základě místních podmínek
  • metodické vedení - Komise pobytu v přírodě Odboru všestrannosti ČOS

Zahajovací akce projektu: 1. pramen Oslava 18. - 20.10.2019

Chystáme: 21. března 2020  Putování krajem sněženek

Pozvánka a informace