Sokol definoval Národní sportovní agentuře své priority pro řešení současného nouzového stavu / 06.04.2020

Na pátečním jednání zástupců největších sportovních organizací s vedením Národní sportovní agentury starostka České obce sokolské Hana Moučková přednesla klíčové problémy, kterým nyní Sokol a další sportovní subjekty a spolky čelí. Setkání v sídle NSA mělo za cíl specifikovat okruhy pro jednání se stáními orgány, které jsou pro sportovní prostředí v současné situaci prioritní.

Pro Sokol je podle starostky Hany Moučkové klíčové především zdůraznit význam udržení jeho spolkové činnosti, která nezahrnuje jen sport, ale i kulturní a společenské aktivity. Druhým tématem, které podle starostky Moučkové musí sportovní prostředí při jednání se státem vyzdvihnout, je význam pohybu jako součást zdravého životního stylu – v této chvíli a zejména pro budoucnost.

„Všichni chápeme, že sport není v současné situaci výhradní prioritou státu. Avšak právě v tomto kontextu je potřeba zdůraznit jeho nesmírně důležitý vliv na kondici české populace, jak z hlediska fyzického, tak i psychického,“ uvedla Hana Moučková

Dalšími tématy jednání, kterého se kromě předsedy NSA Milana Hniličky a jeho místopředsedů účastnili například předseda České unie sportu Miroslav Jansta nebo předseda Sdružení sportovních svazů České republiky Zdeněk Ertl bylo letošní nefinanční opatření NSA a finančně-organizační opatření ze strany MŠMT a také celkové finanční opatření v oblasti sportu pro rok 2021.

Účastníci jednání se shodli na několika prioritách, které je třeba jednáním se státními orgány urychleně řešit. Jedná se o

1) předložení harmonogramu postupného otevírání sportovišť (venkovních i vnitřních) včetně povoleného počtu účastníků v součinnosti s Ústředním krizovým štábem.

2) nutné přizpůsobení kompenzačních programů a opatření v souvislosti s vládou vyhlášeným nouzovým stavem pro potřeby spolků. Prozatím jsou totiž určeny především po podnikatelskou sféru, z pohledu sportovních organizací jsou podmínky nejasné.

3) přijetí opatření k záchraně jednot, které se již ocitly v důsledku výpadku příjmů v druhotné platební neschopnosti. Jde například o zajištění pokračování pronájmů sokoloven ze strany škol i v době nouzového stavu.

4) nutnost vyjádření ze strany MŠMT o stavu vypořádání dotačních titulů r. 2020 (především program „Můj klub“ určený T. J.), a to s důrazem na urychlení jejich vyplacení.

5) v této souvislosti je potřeba také otevřít problematiku změny podmínek čerpání dotačních titulů MŠMT, především úpravy metodiky v oblasti čerpání a vyúčtování roku 2020, v návaznosti na současný stav.

6) řešení problematiky konání valných hromad v období nouzového stavu ze strany Ministerstva spravedlnosti. 

„Shodli jsme se, že tyto body je nutné okamžitě řešit, je to již často otázka „přežití“ našich jednot. Sokolské jednoty přicházejí o příjmy z pronájmů, účastnické poplatky akcí nebo oddílové příspěvky. Běžné náklady, jako mzdy nebo provozní náklady zůstávají téměř nedotčeny. A jistotu nemáme prozatím ani u dotací, které již byly schváleny. “ popsala situaci starostka Moučková.