Martin Chlumský

Jeho zkušenosti zahrnují gymnastické sporty (základní a sportovní gymnastika, aerobik, tanec, fitness), pohybové hry a outdoorové aktivity. Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze oboru učitelství všeobecné vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ obor biologie a tělesná výchova. Absolvoval školení pořádané organizací ISCA - Good governance in grassroot sports. Je členem Komise sportu pro všechny ČOV. Ředitelem ÚŠ ČOS je od května roku 2013. Předtím působil jako učitel na gymnáziu a externí kantor na Katedře TV Pedf UK. Mezi jeho záliby (kromě sportu) patří četba, turistika a geologie. Je autorem dvou sletových skladeb.