Ústřední škola ČOS

ÚŠ ČOS zajišťuje kurzy, školení, doškolování a semináře pro členy ČOS i pro jiná občanská sdružení a organizace. Obsah této přípravy vychází z příslušné pedagogické dokumentace, pokynů a směrnic ústředních orgánů státní správy, zejména MŠMT ČR a dohody se zadavatelem jednotlivé vzdělávací akce.