Platební a stornovací podmínky

Informace platné pro rok 2019. Aktualizováno 2018-12-05.

Platební podmínky

Platba je možná pouze na bankovní účet (složenkou, převodem z BÚ) na základě vystavené faktury.

Prosíme, dodržujte dobu splatnosti uvedenou na faktuře!

Přihláška je platná po uhrazení účastnického poplatku!

Bez připsání účastnického poplatku na náš účet bude Vaše místo postoupeno dalším zájemcům o akci.

Organizátor si vyhrazuje právo v případě nízkého počtu účastníků akci zrušit, v případě naplnění maximální kapacity akce ukončit příjem přihlášek před uzávěrkou.

Stornovací podmínky

V případě zrušení akce ze strany ÚŠ ČOS bude účastnický poplatek vrácen v plné výši na bankovní účet.

Při zrušení přihlášky ze strany účastníka:

Před termínem uzávěrky pro přihlášky – účastnický poplatek bude vrácen v plné výši

Po termínu uzávěrky pro přihlášky – storno poplatek ve výši 100 % bez náhrady.

Při zrušení přihlášky ze strany uchazeče  po termínu uzávěrky ani jeho řádné omluvení nezakládá nárok na zrušení povinnosti uhradit stornovací poplatek. Řádné omluvení účasti je možné pouze ze závažných důvodů telefonicky, e-mailem, případně písemně. Po vzájemné dohodě lze na akci vyslat náhradníka místo přihlášeného.