Vzdělavatelský odbor ČOS

Vzhledem k současným opatřením se ruší:

1) Dubnový výcvik u Hradní stráže
2) Přednášky z cyklu Tyršák v TD
3) Přehlídka sokolských pěveckých sborů v Boskovicích
4) Jarní zasedání župních vzdělavatelů
5) Přehlídka sokolských folklorních souborů v Martínkově – zatím přesunuto na 12. 9. 

Možná hledáte:


Výsledky voleb do předsednictva VO ze dne 11. 5. 2019

M. Burian, vzdělavatel ČOS
B. Gondík, I. náměstek
M. Manda, II. námestek
M. Janouchová, III. náměstek
K. Pohlová, jednatelka

sestry Volková, Brandová, Rosáková, Brunerová
bratři Firbas, Sobotka, Sobota, Urban, Richter, Křemen

Vzdělavatelský odbor České obce sokolské

má na starost činnost kulturní, společenskou a vzdělávací.

Vzdělavatelský odbor se stará o celou řadu aktivních souborů folklorních, divadelník, pěveckých, hudebních i loutkářských. Tyto soubory udržují národní tradici a rozvíjejí kreativitu, pomáhají udržovat kulturu a společenských život i v malých městech a vesnicích.

Úkolem vzdělvatelského odboru je příprava metodického materiálu zaměřeného nejen na sokolství jako myšlenku a ideu, ale i na etiku. Vzdělavatelský odbor pořádá také tématické nejrůznější přednášky, organizuje společenská setkání apod.

Vzdělavatelský odbor ČOS je složen z volených vzdělavatelů sokolských žup, kteří volí vzdělavatele ČOS a předsednictvo vzdělavatelského odboru ČOS. Tyto orgány odpovídají za řízení a koordinaci činnosti na tomto úseku sokolské činnosti ČOS a sokolských žup. Ve své činnosti se řídí Organizačním řádem vzdělavatelského odboru ČOS a Závazným pokynem k organizování vzdělavatelské činnosti v ČOS.


Komise vzdělavatelského odboru ČOS

Vzdělavatelská činnost je rozčleněna do několika oblastí a každá z nich je metodicky řízena komisemi.