#BEACTIVE Noc sokoloven 28. září 2019

ZVEME SOKOLY I ŠIROKOU VEŘEJNOST K NÁVŠTĚVĚ SOKOLOVEN PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE.
PROGRAM JE BOHATÝ A VSTUPNÉ NENÍ ŽÁDNÉ.
ZAJÍMÁ VÁS, JAKÁ ZÁKOUTÍ SKÝTAJÍ NAŠE SOKOLOVNY A JAKÉ MOŽNOSTI PRO VÁS A VAŠE DĚTI NABÍZÍ VSTUP DO SOKOLA?
PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT!


 Letos se #BEACTIVE Noc sokoloven uskuteční
 v sobotu 28. září 2019.

Přehled přihlášených jednot s jejich programem najdete na www.sokolskepamatky.eu


Program Noci sokoloven v Tyršově domě v Praze na Újezdě

I letos se uskuteční celorepublikový den s historií a architekturou Sokola – den se sokoly v sokolovnách. 

Tím, že se sokolovny stavěly od 60. let 19. století do zániku Sokola po druhé světové válce, zachovaly nám v podobě svých budov nejen kus sokolské a regionální historie, ale díky jejich velkému množství a podobným požadavkům na účel také záznam o vývoji českých, nejen sportovních, architektonických stylů v průběhu dekád. Kromě toho vidíme na sokolovnách stavební etapy, proměny jejich funkcí či změny životního stylu společnosti.

V únoru roku 1862 vznikla jednota s pozdějším názvem Sokol Pražský a její členové cvičili postupně ve třech pronajatých prostorách. Některé z nich však byly nevyhovující, a proto se starosta jednoty Jindřich Fügner rozhodl koupit pozemek v dnešní Sokolské ulici, aby společně postavili první sokolskou tělocvičnu – sokolovnu. Tenkrát ještě nemohli tušit, že po vzoru prvních jednot budou vystavěny stovky dalších sokoloven nejen ve městech, ale i v městečkách a vesnicích.

Co vás čeká...

Každá sokolovna si vytváří vlastní večerní program. Těšit se můžete samozřejmě na přehlídky sportovní činnosti, ale i na bohatý kulturní program, kdy se vám představí sokolská divadla, loutkáři, hudební soubory.


  • prohlídky
  • sportovní ukázky
  • možnost vyzkoušet si klasické i netradiční sporty
  • výstavy
  • program pro děti i dospělé
  • možnost přespat v tělocvičně
  • hudba a divadla
  • táboráky
  • soutěže
  • historie a architektura

Jednoty, které se chystají ještě připojit, ale i noví zájemci se více informací dočtou v manuálu pro jednoty.


Letos se v jednotách pokusíme o rekord! V průběhu večera budou sokolové a sokolky vytvářet mnohačetné živé obrazy! Přiďte se podívat a nebo se rovnou zapojit!

Reportáže z jednot – Noc sokoloven 2019

Noc sokoloven v Alšovicích 

Noci sokoloven jsme se zúčastnili poprvé, nikoli snad naposledy. Měli jsme naplánované pouštění draků, opékání špekáčků, návštěvu našeho sokolského archivu, světelnou opičí dráhu a spaní v sokolovně. Sychravé podzimní počasí nás do poslední chvíle napínalo. Nakonec nás i počasí podpořilo. Ve správnou chvíli foukalo a draci všech účastníků se vznesli do nebes nad sokolovnou. Celí vyfoukaní a trošku i promrzlí jsme se vrátili k sokolovně. Pro zahřátí jsme si zaházeli s frisbee. Koho běhání za lítajícími talíři nerozehřálo, ten se „dohřál“ u ohýnku při opékání špekáčků. 

Jelikož nás organizátory čekal velký úkol - rozsvítit opičí dráhu, tak jsme všechny účastníky nalákali do našeho archivu, kde jim o historii vyprávěla sestra Renata Pospíšilová. 

Během této kulturní vložky se nám podařila rozsvítit opičí dráha a děti se tak dočkaly velkého finále. Všichni byli z dráhy nadšení. Prolézali ji malí i velcí.

Vyfoukaní a unavení se někteří odebrali do hajan domů a ti odvážnější přespali v sokolovně. 

Bohužel jsme nestihli vytvořit živý obraz. Měli jsme ho vymyšlený, ale čas a unavené děti nám neumožnily ho vytvořit. Snad příště.

Akce se zúčastnilo 25 dětí a 35 dospělých. Z toho 10 dětí přespalo se 4 dospělými v sokolovně. 

Noc sokoloven byla pohodová přátelská akce. V budoucnu bychom program rádi rozšířili i pro další věkové kategorie, které jsme letos nenalákali.

Napsala Lenka Lupínková

Noc sokoloven na Břevnově 

Noc sokoloven začala v 18 hodin. Pro příchozí jsme měli připravenou soutěž „Buď fit“. Soutěž se skládala ze 4 disciplín: kop na branku, člunkový běh, výstup na lavičku za minutu a leh-stoj-leh na břicho. Celkový počet závodníků byl 16 dětí a 3 dospělí.

Všichni měli možnost si vyzkoušet různé sportovní náčiní či sporty: obruče, švihadla, bosí si zahrát fotbálek, badminton nebo stolní tenis. Kdo měl zájem, mohl si řešením kvízu ověřit své znalosti z historie Sokola a sportu. Všichni byli odměněni. Po vyhlášení si děti vyzkoušely létající talíře a skákací gumy.

Účastníci vytvořili živý obraz s názvem „Jak se cvičí v Sokole“.

Celkový počet účastníků se vyšplhal na 31 a na akci se podílelo 8 organizátorů.

Napsala Šárka Krausová

Noc sokoloven v Jihlavě

Akce Noc sokoloven se v Jihlavě náramně vydařila. Účast byla velkolepá a zájem z řad nejen našich členů, ale i veřejnosti, byl naprosto dokonalý. Akce se zúčastnilo okolo 180 lidí a v tělocvičně přespalo 80 dětí.

Program byl letos velmi nabitý, nejen děti, ale i rodiče a veřejnost si mohli vyzkoušet různé sportovní disciplíny jako chůzi na slackline, parkour, in-line, jógu, aikido, capoieru, fungym, žonglování a kruhový trénink. Pro děti byla připravena diskotéka s neonovými náramky, která měla velký úspěch, a pro rodiče hrála kapela Shobull band v kavárně naší sokolovny.

Inspirace našeho živého obrazu vycházela z historie. Muži – fotografie z prvního sletu v osvobozené republice v roce 1920 na Letné. Ženy – fotografie veřejného cvičení v roce 1948 před sokolovnou v Jihlavě.

Napsala Tereza Benáková, náčelnice jednoty

Noc sokoloven v Milovicích 

Se sobotní akcí Noc sokoloven byl spojen Sokolský dvojboj. Počasí nám neuvěřitelně přálo, celkem se zúčastnilo 63 závodníků dvojboje /kolo + běh/, z toho 39 dětí.

Většina z nich spolu s rodiči zůstali na Noc sokoloven, kdy jsme od 17 hod. rozpálili oheň a opékali buřty. K večeru přišlo dalších asi 50 lidí z veřejnosti a od 18 hod. jsme měli navíc živou kapelu (basa, kytary). Sokolovna byla otevřená všem, venku se hrál volejbal až do noci a uvnitř si děti samy postavily opičí dráhy. Pak jsme je učili lézt na laně, tyči, a také cvičení na žíněnkách, kotrmelce, cviky na hrazdě.

Neuvěřitelná atmosféra a nejlepší na akci bylo, že se zapojili opravdu všichni. Dokonce dorazilo asi 30 fotbalistů po svém zápasu z AFK Milovice a poseděli s námi u ohně asi do 2 hod. ráno.

Sokolovna v Milovicích opět ožila a pro nás druhý ročník Noci sokoloven jsme si užili, moc děkujeme.

Napsala Olivie Rubášová

Noc sokoloven v Sobotovicích 

Akce proběhla podle plánu, přišlo celkem kolem třiceti dětí s rodiči či prarodiči. Většina návštěvníků se zašla podívat na vystavené fotografie hned na začátku. Pak už následovalo hledání pokladu, který děti po chvíli hledání úspěšně našly a otevřely. Chvíli poté už přišla na řadu stavba živého obrazu „Jak se stavěla sokolovna“, který se i přes počáteční chaos v architektonických návrzích, alespoň dle mého názoru, povedl. Po náročném stavění sokolovny přišla odměna v podobě špekáčků, které si děti opekly nad táborovým ohněm, ke kterému se pak rozezněla i kytara.

Devatenáct dětí v sokolovně přenocovalo. Ráno, než si pro děti přijeli rodiče, tak jsme si zahráli kubb.

Napsal David Vávra, náčelník jednoty

Noc sokoloven ve Volyni

V podvečer 27. 9. se sešlo 40 dětí, pro které si 11 cvičitelek a cvičitelů připravilo zajímavou hru spojenou s poznáváním sokolovny. Po zahájení cvičitelky děti rozdělily do družstev a odvedly je na jednotlivá stanoviště. Úkoly byly zajímavé. Test prověřil znalost pohádek a večerníčků, kvíz byl zaměřený na olympijské hry, děti skládaly maxi puzzle (logo Sokola), určovaly známé předměty podle hmatu či zkoušely uhodnout předměty, které se používaly v době ještě nedávné, také odpovídaly na otázky týkající se sokolovny. Protože začalo pršet, jedno stanoviště - vysílání zašifrované zprávy - se muselo přesunout do patra sokolovny. Při čekání na výsledky všichni vyráběli lodičky z přírodních materiálů, které pustí po Volyňce v Památný den sokolstva 8. 10. Následovalo vyhlášení výsledků a udílení cen. Na závěr byl přinesen velký dort potažený marcipánem, na kterém byla namalována naše sokolovna. Výborný dort se stal sladkou tečkou na milým večerem.

Ve 22 hodin se velká tělocvična sokolovny proměnila v kinosál. Děvčata a chlapci se postupně uvelebili na duchnách a žíněnkách, zachumlali se do spacáků a upřeli zrak na plátno. Čekala je pěkná animovaná pohádka. Po půlnoci v sokolovně zhasla všechna světla a většina dětí usnula. Jen ty větší si ještě chvíli potichu povídaly.

V sobotu ráno děti vstávaly brzy. Ale to při spaní v tělocvičně není nic nového. Uklidily sál a v klubovně se nasnídaly. Poté proběhlo zakončení Noci sokoloven. Každý dostal diplom za účast, sokolský batůžek a náramek. A nezbylo nic jiného, než se rozejít do svých domovů a těšit se na příští rok.

Zaslala Olga Holoubková

Související obsah: