Co je to parkour / 17.02.2016

Parkour je disciplína, která se zaměřuje na rychlé, účinné, elegantní a bezpečné překonání překážek na cestě z jednoho místa na jiné. Využívá běhu, lezení, skoků a přeskoků a může zahrnovat i další pohyby (převaly, šplh či gymnastické prvky). Jinak nazýván také freerunning či l’art du déplacement, parkour má vypracovanou filosofii tréninku zajišťující dlouhodobý tělesný i duševní rozvoj traceurů.

Základní myšlenka a podoba parkouru je vhodně vyobrazena např. v tomto videu (3:48, francouzsky s anglickými titulkami).

Definici podobnou výše uvedené podává americká parkourová asociace:

  • parkour je disciplína trénující překonání jakýchkoli překážek na cestě přizpůsobením pohybu prostředí,
  • parkour vyžaduje konzistentní disciplinovaný trénink s důrazem na funkční sílu, rovnováhu, tvořivost, kontrolu a přesnost pohybu a prostorovou orientaci,
  • pohyby v parkouru typicky zahrnují: běh, skoky, přeskoky, šplhání, balancování a pohyb po čtyřech; často jsou součástí pohyby z jiných sportů, ale akrobacie nebo tricking sami o sobě nejsou parkour,
  • trénink parkouru se zaměřuje na: bezpečnost, dlouhověkost, zodpovědnost a osobní rozvoj; zavrhuje zbrklé chování, předvádění se a nebezpečné kaskadérské kousky,
  • hodnoty traceura zahrnují: komunitu a spolupráci, skromnost, sdílení znalostí a důležitost hraní si v životě člověka; traceuři projevují úctu všem lidem a místům.