Filosofie parkouru / 17.02.2016

Přirozená metoda

Základním filosofickým kamenem této disciplíny je tzv. přirozená metoda Georgese Héberta (1875-1957).

Jedním z principů stanovených Hébertem je celostní pojetí tréninku jako kombinace fyzické kondice, energie (virility) a morálky (ovládání emocí prospěšným způsobem).

K tréninku tzv. virility Hébert (Wikipedia, 2013) uvádí:

„Co se týče rozvoje virility, tato je získána vykonáváním určitých náročných či nebezpečných cvičení vyžadujících rozvoj těchto různých vlastností, např. ovládáním strachu z pádu, ze skoku, z riskování, vrhání se někam, chůze po nestabilních površích, a pod.“

Toto pojetí tréninku je zřejmě podobné myšlence kalokagathie starověkého Řecka, tedy harmonického rozvoje tělesné a duševní stránky člověka. Také však ladí s duchem Sokola, jak je uvedeno ve stati Náš úkol, směr a cíl (Tyrš, 1897, zvýraznění doplněno):

„Nemožno a netřeba, aby byl každý členem spolku pěveckého, průmyslného neb vědeckého; věc sokolská však, jak ke všem stavům a vrstvám se obrací, znamená prozatím tolik, co tělesné a z části i mravní vychování a šlechtění všeho národa československého, odchovávání jeho k síle, statečnosti, ušlechtilosti a brannosti zvýšené, a musí tudíž hledět, aby koncem veškerý lid octnul se v okruhu jejím.“

Východní filosofie

David Belle (viz dále) také zmiňuje ovlivnění filosofií asijských bojových umění, konkrétně Jeet Kune Do, které vytvořil Bruce Lee (李小龍, 1940-1973) (Wilkinson, 2007).

Parkour adoptoval skrz Jeet Kune Do také dva principy z východní filosofie, tzv. činnost bez námahy (wu wei - 無爲) a dosažení mistrovství (kung fu - 功夫). Tyto principy mají svoji obdobu v západní filosofii v podobě stavu plynutí (flow / being in the zone), respektive uvědomělého nácviku (deliberate practice). Jak uvádí Dan Edwardes z Parkour Generations (viz níže) v jeho článku The Tao of Parkour (Edwardes, 2011, zvýraznění doplněno):

„Jeet Kune Do is simply the concept of functionality. It is the stripping away of anything that does not serve one’s purpose which, in Lee’s case, was to become the best and most complete fighting man he could be.“

Společenské hodnoty

Součástí učení jsou také zásady společenského chování, jakýsi kodex. Je to seznam věcí, na které by každý traceur měl myslet:

  • Chovám se zodpovědně k prostředí, ve které trénuji,
  • chovám se zodpovědně ke svému zdraví,
  • vše, co dělám, dělám z jen vlastního rozhodnutí, ne pod tlakem okolností nebo ostatních lidí,
  • respektuji ostatní traceury a nechávám je rozhodovat ohledně jejich tréninku,
  • pomáhám méně zkušeným traceurům.