Parkour – jeho popularita a možnosti vzdělávání / 17.02.2016

U parkouru, stejně jako u ostatních sportů, lze počet lidí, kteří se mu věnují, odhadnout jen velmi zhruba. Ačkoliv poměr pasivního fanouškovství a aktivní účasti se může u různých sportů lišit, lze provést odhad např. na základě popularity na internetu. Dle tohoto odhadu se celosvětově může počet lidí aktivně provozujících parkour pohybovat v řádu stotisíců. Parkour tak dosahuje přibližně setiny až desetiny rozšířenosti v porovnání s tradičními sporty jako jsou např. atletika či gymnastika.

Podobně jako u bojových umění pomáhá popularitě také akční filmová produkce zobrazující scény s parkourovými dovednostmi. Naopak, z již existující popularity těží společnosti, které využívají atraktivní image parkouru k budování obchodní značky.

Je nutno zmínit, že ke komercionalizaci parkouru a k jeho prezentaci jako soutěžního sportu se většina členů parkourové subkultury staví odmítavě. Důvodem je odklon od původních hodnot parkouru a nevhodná prezentace této disciplíny na veřejnosti.

Ačkoliv v zahraničí i u nás existuje placená, formálně organizovaná výuka parkouru, většina předávání znalostí a zkušeností probíhá v parkourových komunitách na dobrovolnické bázi. Metody výuky jsou spontánně komunikovány při skupinových trénincích nebo prostřednictvím výukových videí na internetu. Co se týče vzdělávání trenérů, nejrozšířenější je ADAPT – Art du Deplacement And Parkour Teaching – společnosti Parkour Generations. Tyto kurzy však zatím nejsou v ČR pořádány. Nejrozšířenější kvalifikací lektorů parkouru v ČR je akreditovaný vzdělávací program Instruktor volnočasových sportovních aktivit se zaměřením na parkour, který pořádá Česká obec sokolská.