Lezení po čtyřech v parkouru / 17.02.2016

Lezení, neboli pohyb po čtyřech (francouzsky quadrupédie, anglicky quadrupedal movement) je pohyb, který je v parkouru využíván ke dvěma účelům. Prvním je rozvoj kondice. Lezení posiluje komplexně přední stranu těla, hlavně břišní svaly a pletenec ramenní. Druhý účel vychází z podstaty parkouru, tedy tréninku pohybu z jednoho místa na druhé. Lezení je využitelné např. při pohybu do kopce se strmým stoupáním.
Často používanou variantou je lezení po tyči (francouzsky équilibre de chat, anglicky cat balance). Narozdíl od chůze po tyči lze lezení po tyči využít i tehdy, pokud tyč směřuje šikmo vzhůru či vzhůru. Lezení, tak jak je typicky trénováno, lze využít i při pohybu na úzké zídce. Lezení po úzké základně zvyšuje nároky na sílu předloktí a rovnovážné schopnosti, lze tedy využít k posilování svalů předloktí a hlubokého stabilizačního systému svalů kolem páteře.

Cvičení

Základní provedení je ve vzporu vpředu s pohybem vpřed. Výchozí polohou je mírný klik podřepmo. V provedení na tyči začínáme souhlasnou rukou a nohou vpředu, první se přesune ruka a poté noha (obr. 1). Kolena se pohybují blízko země (tyče), ale nedotýkají se jí. V provedení na zemi jsou chodidla i dlaně na šíři ramen od sebe. Váha těla je rovnoměrně rozložena mezi ruce a nohy. Neprohýbáme se v zádech, lopatky jsou přitažené k hrudníku („lokty tlačit k sobě a dopředu“). Pohyb je prováděn pomalu, kontrolovaně.
obr. 1 - Základní provedení na zemi
obr. 2 - Lezení po tyči střídnopaž a střídnonož
Obměnou při lezení na zemi je tzv. spiderman. Při tomto cviku je výchozí poloha s těžištěm blízko země v poloze klik, levá v úrovni hlavy, pravá v úrovni ramene, skrčit únožmo pravou (obr. 3).
obr. 3 - Spiderman, lezení v kliku
Všechna cvičení lze provádět s pohybem ve směru vzad. Cvičení na zemi nebo na širší podložce (lavičce, kladině) lze provádět i ve vzporu vzadu („račí“ lezení) s pohybem vpřed i vzad.
Lezení po zemi se provádí i stranou. Ruka a souhlasná noha se pohybují současně nebo se ruce a nohy pohybují asynchronně (obr. 4). Lze provést i variantu se současným pohybem obou nohou a následně obou rukou, pak se však technicky vzatu nejedná o lezení, ale o střídavé odrazy rukama a nohama vpravo či vlevo stranou.
obr. 4 - Lezení stranou