Parkourový kotoul / 17.02.2016

Odstavec libovolně dlouhého textu. Může být formátován dle potřeby.Takzvaný parakotoul (anglicky safety roll, francouzsky roulade) vznikl z potřeby kontrolovat pád a minimalizovat riziko zranění při doskoku parašutistů s nezadnedbatelnou horizontální rychlostí. Pro jeho využití v bojových uměních je někdy také nazýván judokotoul [čti džudokotoul]. V judu je využíván ke kontrole pádu. Jeho hlavní výhodou je – při správném provedení – relativní bezpečnost i při vysoké rychlosti provedení. Z tohoto důvodu je využíván i v parkouru jako technika doskoku při seskocích s dopřednou rychlostí.
Kotoul lze rozdělit na dvě fáze, na fázi doskoku a na fázi samotného provedení kotoulu. Cílem první fáze je zastavit vertikální pohyb těžiště těla (obr. 1) a připravit cvičence na provedení kotoulu (obr. 3, 4). Druhá fáze zajišťuje přeměnu momentu hybnosti otáčivého pohybu zpět na hybnost v pohybu vpřed, typicky běhu.
Nejčastěji se jedná o kotoul vpřed s půlobratem, ačkoliv míra rotace těla v průběhu kotoulu se může lišit dle individuálního stylu provedení. Základem správného provedení je vyhnout se kontaktu kostí se zemí. Choulostivá místa jsou především nadpažek, výběžky obratlů bederní páteře, zadní horní trn kosti kyčelní a hlavice kosti lýtkové. Po doskoku dochází k natočení těla jedním ramenem dopředu a převal přes toto rameno k protější kyčli. Doporučuje se rovnou plynule přejít do úzkého dřepu rozkročného na špičkách, tedy ne přes klek.
Nácvik kotoulu vyžaduje hodně tréninku na površích s postupně se zvyšující tvrdostí, existují ale zásady, které pomohou k bezpečnému a bezbolestnému provedení:
1. doskčit s nohama rovnoběžně
Judokotoul – a v počátečních fázích nácviku i parkourový kotoul – se provádí ze stoje rozkročného pravou vpřed. V konečném provedení je však vhodnější doskakovat snožmo. Chodidla směřují ve směru pohybu (obr. 1), případně mírně šikmo ve směru obratu při kotoulu (obr. 2), typicky na stranu neodrazové nohy.
2. sbalit se
Sbalením se rozumíme provedení kotoulu skrčmo ohnutě (obr. 5). Ke sbalení dochází až ve druhé fázi kotoulu; dokud dochází k brždění doskoku, probíhá v první fázi (viz výše) k dřepu (obr. 1) a následnémo propnutí v kolenou (obr. 3, 4). Sbalení zajistí dostatečnou rychlost otáčení pro otočení zpět na chodidla (stejně jako u gymnastického kotoulu). Hlavně ale také zapříčiní vyklenutí svalů (zádových, hýžďových) tolik potřebné pro kontakt těchto svalů namísto kostí se zemí.
obr. 1 - Konec doskoku, chodidla vpřed, pohled z boku
obr. 2 - Konec doskoku, chodidla šikmo, pohled z boku
obr. 3 - Začátek kotoulu, pohled z boku
obr. 4 - Začátek kotoulu, pohled zepředu
obr. 5 - Průběh kotoulu