Odbočka a skrčka v parkouru / 17.02.2016

Přeskoky jsou jedněmi z nejtypičtějších parkourových prvků. Umožňují totiž velmi rychlé a relativně nenáročné překonání běžně se vyskytujících překážek jako jsou zábradlí a zídky.
K zásadám správného a bezpečného provedení patří položení ruky celou dlaní na podložku v případě rovné překážky (zídky) a hmat vidlitý v případě překážky oblé (zábradlí). To snižuje riziko smýknutí ruky a často následného pádu.

Odbočka

Tak jak se v parkouru nejčastěji provádí, se nazývá v angličtině speed vault a ve francouzštině passement. Alternativní používaný název je lateral vault či slide monkey vault či thief vault. Dalšími variantami provedení jsou lazy vault a tzv. step vault.
Rozdíl mezi speed vault a lazy vault je v odrazové noze. Při odbočení vlevo je u speed vault odrazovou noha pravá (obr. 1). Doskok je proveden na odrazovou nohu (obr. 2). U lazy vault je odrazová noha levá. Doskok je proveden na neodrazovou (pravou) nohu. Step vault (a jeho rychlejší varianta speed step) je podobný speed vault s tím rozdílem, že horní noha se v průběhu pohybu opře o překážku a pohyb je celkově pomalejší.

Skrčka

Anglicky kong vault či monkey vault, francouzsky saut de chat. Je často prováděna odrazem z mírného výpadu (obr. 3), avšak lze použít i gymnastický odraz snožmo. Při odrazu je využito rychlého pohybu ze zapažení do předpažení. Někdy je použita v kombinaci s přednožkou (tzv. dash či saut de chat inversé) jako tzv. kash. Při překonávání dvou překážek za sebou lze provést skrčku s dvojným odrazem paží, tzv. double kong.
Nácvik a zdokonalování se v provedení těchto přeskoků je podobné jako u jejich gymnastických sourozenců, přičemž největší rozdíl je v odrazu a v doskoku. Odraz je prováděn bez můstku, nelze tedy využít reakční síly pružin můstku. Doskok není většinou prováděn do zastavení (s výjimkou kombinace se skokem na přesnost - precision jump), ale po doskoku na jednu nohu pokračuje pohyb dále, např. během (obr. 4).
obr. 1 – speed vault, před dohmatem
obr. 2 – speed vault, po dohmatu
obr. 3 – kong vault, odraz z výpadu
obr. 4 – kong vault, příprava na doskok jednonož

Cvičení

 • postupně zrychlovaný běh na 15 metrech
 • běh maximální rychlostí na 30 metrech
 • běh přes nízké překážky (30 cm)
 • atletické odpichy – běh se zdůrazněním odrazu a letové fáze
 • kotoul letmo na zvýšenou podložku (např. na několik duchen)
 • rychlé kliky ve vzporu ležmo nebo oporem o zeď (3x5 op.)
 • odrazy ve vzporu ležmo (3x5 op.)
 • z kleku pád na ruce, pružně ztlumit
 • gymnastické provedení odbočky a skrčky (z můstku)
 • navazované skoky odrazem snožmo
 • opakované skrčky na vyšší podložku