Turn vault a reverse vault / 17.02.2016

Přešvih skrčmo s obratem (v anglické terminologii turn vault, ve francouzské demi tour) je prvek vhodný pro začátečníky. Jedná se o přešvih skrčmo vlevo vlevoruč či vpravo pravoruč. Typicky se provádí z mírného shybu podřepmo opět do shybu podřepmo (obr. 3). Využívá se pro přenesení nohou a těla přes překážku (zábradlí, zeď), pokud nepokračujeme dále během, ale např. sešinem a seskokem.
Při provedení vlevo levoruč je ve výchozí pozici levá ruka v podhmatu a pravá v nadhmatu. V první fázi pohybu levá podpírá tělo a pravá ho otáčí (obr. 1). V okamžiku přešvihu nohou se pravá pouští a chytá se již na jiném místě nadhmatem (obr 2).
Podobným, avšak o něco náročnějším prvkem je obratem vlevo pravoruč skrčka s dvojným obratem (v angličtině reverse vault, ve francouzštině passement arrière). Využívá se pro plynulejší překonání více navazujcích překážek, kdy po překonání jedné skončíme bokem či zády k další a tehdy, když chceme po překonání překážky pokračovat v pohybu vpřed.
Na začátku pohybu je odraz proveden jednou nebo oběma rukama (obr. 4), obrat je potom proveden jednoruč (obr. 5). Nevýhodou oproti monkey vault je ale horší zraková kontroly před dopadem.

Cvičení

 • odbočka
 • obraty vlevo levoruč ve vzporu na levé vlevo ležmo
 • vzpor na levé vlevo ležmo, unožením pravé a přinožením odrazy nohou
 • oporem o pravou výsed na švédskou bednu s obratem
 • skrčka s půlobratem
 • přemet vlevo pravoruč
  obrázek 1 – Turn vault, přešvih – výchozí úchop
  obrázek 2 – Turn vault, přešvih – konečný úchop
  obrázek 3 – Turn vault, doskok
  obrázek 4 – Reverse vault, odraz – první fáze
  obrázek 5 – Reverse vault, letová fáze