Cat leap / 17.02.2016

Kočičím skokem (anglicky cat leap, francouzsky saut de bras) nazýváme skok do shybu oporem stojmo. Následuje typicky vzepření, je možné ale i tzv. cat to cat neboli skok do dalšího shybu, např. na protější zdi.
Cat leap se typicky využívá v situaci, kdy překonáváme vodorovnou vzdálenost a výšku zároveň, např. při přechodu z nižší střechy na vyšší. Protože tedy máme nezanedbatelnou dopřednou rychlosti, při doskoku dopadáme nejdříve na nohy, až poté na ruce.
Pokud to chrakter skoku umožňuje, doporučuje se doskakovat s nohama opírajícíma se vysoko, tedy blízko těžiště těla. Za prvé tak dosáhneme výhodnějšího (kolmějšího) směřování vektor síly, kterou působíme nohama na zeď. Snížíme tedy riziko podklouznutí nohou. Za druhé již budeme v pozici vhodné pro navázání dalšího prvku.
Snažíme se o otevřený či polouzavřený úchop prsty, tedy o to, abychom neprolamovali kloub nejblíže ke konečku prstů.

Cvičení

  • výdrž ve svisu a ve shybu stojmo na zídce či švédské bedně
  • výdrž ve svisu / ve shybu na jedné
  • z rozeběhu odrazem jednonož skok proti zdi, odrazem snožmo od zdi doskok snožmo na zem
  • jako předchozí cvičení, ale odraz od zdi provedou i paže
    obr. 1 – Příprava na doskok
    obr. 2 – Poloha před vzepřením