Tic tac / 17.02.2016

Odraz jednonož o zeď (v anglické i francouzské terminologii tic tac) je dalším z parkourových prvků, který je obdivován pro jeho účinnost při překonávání běžným způsobem nepřekonatelných překážek jako např. vysokých zdí. Prvek je používán k získání výšky, která je následně využita k provedení dalšího prvku. Často na odraz od zdi navazuje cat leap (kočičí skok), podmet nebo skok na přesnost.
Odrazů může být i více za sebou, dva jsou využívány při odrazech jednonož s obratem (anglicky tic tac 360; ve skutečnosti je provedeno zhruba jeden a půl obratu). Při tomto prvku se odrážíme levou od země pravým bokem šikmo čelem ke zdi, odrazem pravou a následně levou obrat vpravo a doskok na pravou či snožmo pravým bokem šikmo zády ke zdi.
Při odrazu od zdi míří špička odrazové nohy vzhůru. Odraz je dynamický a směřuje šikmo dolu. Úhel odrazu je vždy kompromisem mezi nedostatečnou třecí silou mezi nohou a zdí (pokud síla odrazu směřuje moc k zemi) a mezi nedostatečným posunem těžiště vzhůru (pokud síla odrazu směřuje moc kolmo ke zdi).

Cvičení

  • běh čelem ke zdi, odrazem levou odraz pravou od zdi, snažíme se druhým odrazem dostat co nejvýše; pokud je k dispozici, lze pro nácvik využít šikmou zeď
  • odrazem od zdi skok na přesnost
  • odrazem od zdi odbočka přes zeď po ramena (zdi jsou na sebe kolmé)
  • odrazem od zdi obrat a shyb stojmo na zeď v úrovni dosahu (zdi jsou kolmé či rovnoběžné, blízko sebe
    Tic-tac – precision, okamžik odrazu

http://youtu.be/3S9LFHETtL0?t=3m25s