Vzepření o zeď / 17.02.2016

Při přechodu z nižších do vyších poloh, například při překonávání zdi, je využíváno vzepření o zeď (anglicky climb-up, francouzsky planche). Navazuje na cat leap či wall run („vyběhnutí po zdi“), výchozí polohou je tedy shyb dřepmo na levé oporem o zeď.
Používaná terminologie není zcela jednotná a někdy jsou používány i názvy wall run up, wall up či wall climb. Ty většinou popisují celý pohyb tedy od rozeběhu až do stoje na zdi.
Rychlým shybem, často s dynamickým skrčením přednožmo pravou, dochází ke vzepření do vzporu stojmo a odrazem pravou se pokračuje do vzporu dřepmo či do dřepu, případně do skrčky. Důležitý je okamžik přechodu ze shybu do kliku, ve kterém se ruce rychlým „přechytnutím“ dostanou z visu za prsty do opory o celou dlaň (viz obr. 2).
Pro trénink začátečníků je vhodnější hrubší zeď, případně tenká zeď či tyč, kterou lze snáze uchopit.

Cvičení

 • shyby
 • vzepření zvolna souruč z mírného shybu vnitřhmatem poblíž na kruzích
 • vzepření přítrhem (tzv. muscle-up)
 • vzepření vzklopmo (s malým předkmihem)
 • tricepsové kliky na stroji (dipy)
 • negativní opakování vzepření, tedy ze vzporu na hrazdě sešin do svisu
 • wall run – climb up z rozeběhu přes zeď výšky cvičence (tzv. pop-up)
  obr. 1 – Dokončení shybu, pravá noha se opírá o zeď, levá volně visí
  obr. 2 – Levá noha dynamicky krčuje přednožmo, přechod do kliku
  obr. 3 – Vzpor stojmo levou o zeď, váha je na rukou, pravá zanožuje
  obr. 4 – Skrčka