Literatura k metodickým článkům o parkouru / 17.02.2016

CHANG, J.-H. – HUANG, K.-Y. – LIN, T.-Ch. (2010). Analysis of the Trajectory of Center of Mass on Different Squat Postures and Loadings. Proceedings of 28th International Conference on Biomechanics in Sports, International Society of Biomechanics in Sports [on-line, dostupné z https://ojs.ub.uni-konstanz.de/cpa/article/view/4523/4210]
CSIKSZENTMIHALYI, M. (1975). Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and Play, San Francisco: Jossey-Bass. ISBN 0-87589-261-2
EDWARDES, D. (2011). The Tao of Parkour. Parkour Generations, London [cit. 28. 2. 2014, on-line, dostupné z http://www.parkourgenerations.com/article/tao-parkour]
JEBAVÝ, R. – DOLEŽAL, M. (2013). Přirozený funkční trénink, Grada, Praha, ISBN 978-80-247-4438-4.
KELLEY, R. [pod přezdívkou Natural Athlete] (2010). Diskuse k Parkour Visions Summit and Talk. [cit. 28. 2. 2014, on-line, dosupné z http://wholehealthsource.blogspot.com/2010/07/parkour-visions-summit-and-talk.html?showComment=1280382474425#c6786410454826098588]
KRIŠTOFIČ, J. (2007). Kondiční trénink, Grada, Praha, ISBN 978-80-247-2197-2.
MUSHOLT, B. (2012). Parkour Injuries: 2012 Survey Results. Parkour Conditioning, Oregon, USA [cit. 28. 2. 2014, on-line, dostupné z http://parkourconditioning.com/parkour-injuries-survey/]
Parkourpedia (2014a). Flow Phenomenon, Parkourpedia, Australian Parkour Association [online, dostupné z http://parkourpedia.com/strength/strength-and-conditioning-principles/flow-phenomenon]
Parkourpedia (2014b). The Misconception of Flow, Parkourpedia, Australian Parkour Association [online, dostupné z http://parkourpedia.com/other/the-misconception-of-flow]
PUDDLE, D. – MAULDER, P. (2013). Ground Reaction Forces and Loading Rates Associated with Parkour and Traditional Drop Landing Techniques. Journal of Sports Science and Medicine. 12, 122-129 [on-line, dostupné z http://www.jssm.org/vol12/n1/17/v12n1-17pdf.pdf]
TRAVISANO, D. (2014). Sports injuries - what you don’t know about common sports injuries can really hurt you. Sports Injury Bulletin, Sports Performance, London [cit. 28. 2. 2014, on-line, dosupné z http://www.sportsinjurybulletin.com/archive/0123-common-sports-injuries.htm]
].
TYRŠ, M. (1897). Náš úkol, směr a cíl. Rádce sokolský. Česká obec sokolská, Praha, s. 23–35 [cit. 28. 2. 2014, on-line, dostupné z
WALLACE, B. – KERNOZEK, T. – WHITE, J. – KLINE, D. – WRIGHT, G. – PENG, H. – HUANG, Ch. (2010). Quantification of Vertical Ground Reaction Forces of Popular Bilateral Plyometric Exercises. Journal of Strength and Conditioning Research, 24 (1), s. 207–212 [on-line, dostupné z http://www.academia.edu/218578/QUANTIFICATION_OF_VERTICAL_GROUND_REACTION_FORCES_OF_POPULAR_BILATERAL_PLYOMETRIC_EXERCISES]
Wikipedia contributors. Georges Hébert. Wikipedia, The Free Encyclopedia; 2013 [cit. 3. 3. 2014, on-line, dostupné z http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Georges_H%C3%A9bert&oldid=560671612]
, cit. 2016-02-17]
WILKINSON, A. (2007). No Obstacles. The New Yorker [online, dostupné z

Další doporučená literatura (necitovaná):

PEŠÍK, Tomáš. Podstata Le Parkour a jeho postavení v ČR. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury [on-line, dostupné z https://theses.cz/id/d3s669?lang=cs;furl=%2Fid%2Fd3s669;so=nx]
SEDLÁK, Libor. Výživa při parkouru (2012). Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. Vedoucí práce Iva Hrnčiříková. [cit. 2014-08-04, on-line, dostupné z: http://is.muni.cz/th/345393/fsps_b/].
RANDÝSEK, Vít. Parkour a freerun; účinnost outdoorových akrobatických aktivit při překonávání překážek [online]. 2009 [cit. 2014-08-04]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. Vedoucí práce Petr Hedbávný. Dostupné z:

Komentáře k jednotlivým prvkům čerpaly z následujících knih:

EDWARDES, D. (2009) The parkour and freerunning handbook. ISBN 978-0-06-178367-8.
WITFELD, J. – GERLING, I. E. – PACH, A. (2013) The ultimate parkour & freerunning book. 978-1-78255-020-4.

Odkazy k jednotlivým prvkům

Chůze po tyči

parkourfederation (2011). Rail Balance - Parkour Tutorial [cit. 21. 3. 2014, on-line video, dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=T2PGUWMFPgU]
EDWARDES, D. (2010). Balance. Parkour Generations, London [cit. 21. 3. 2014, on-line, dostupné z http://www.parkourgenerations.com/node/5486]
TAYLOR, J. (2013). M4L Training - How to balance, balance walking on a rail tutorial, how to balance properly [cit. 21. 3. 2014, on-line video, dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=Cn7ZkNpED1I]
TROJAN, S. – DRUGA, R. – PFEIFFER, J. – VOTAVA, J. (2005). Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka, kap. Pohybová soustava z klinického hlediska – část obecná, str. 101–102. Grada, Praha, ISBN 978-80-247-6618-8.

Lezení

Parkour Generations (2008). Behind the Jump: Quadrupedie on Rails [cit. 27. 3. 2014, on-line video, dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=NUMuxmp3lb4]

Seskok

HILL, A.V. (1938). The heat of shortening and dynamics constants of muscles. Proc. R. Soc. Lond. B (London: Royal Society) 126(843), s. 136–195. doi:10.1098/rspb.1938.0050.
HOLLANDER, D. B. et al. (2007). Maximal eccentric and concentric strength discrepancies between young men and women for dynamic resistance exercise, Journal of Strength and Conditioning Research, 21(1), s. 34–40 [on-line, dostupné z http://www.researchgate.net/publication/6493064_Maximal_eccentric_and_concentric_strength_discrepancies_between_young_men_and_women_for_dynamic_resistance_exercise/file/79e415074934fe1696.pdf]
PUDDLE, D. L. – MAULDER, P. S. (2013). Ground Reaction Forces and Loading Rates Associated with Parkour and Traditional Drop Landing Techniques, Journal of Sports Science and Medicine 12, s. 122-129 [online, dostupné z http://www.jssm.org/vol12/n1/17/v12n1-17pdf.pdf]
sauloca (2006). David Belle Bouncing [on-line, dostupné z https://www.youtube.com/v/FqE1Ei4FsPU]
ParkourScience (2013). Parkour Science #5 Physics of Landing and Impact [cit. 9. 7. 2014, on-line video, dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=mNdVJABkc3c]
Americak Parkour (2013). Height Drop Tutorial [cit. 29. 7. 2014, on-line video, dostupné z http://youtu.be/NoHWlDp2F4k]

Kotoul

stavro (2013). white balance set for happiness [cit. 29. 7. 2014, on-line video, dostupné z http://www.youtube.com/watch?v=LYxOikfmK18]
Meeuwenberg (2010). Advanced Parkour Roll Tutorial - Levi Meeuwenberg (SkyNative) [cit. 29.7.2014, on-line video, dostupné z http://youtu.be/0JoBLxFKkbM]
Quintero, Ozzi (2008). _Advanced Parkour Roll Tutorial
[cit. 29. 7. 2014, on-line video, ostupné z https://www.youtube.com/watch?v=y6I1J0zmE7U]
Povoroznyk, Taras (2013). Parkour Roll Tutorial [CZECH] | Taras Povoroznyk [cit. 29.7.2014, on-line video, dostupné z http://youtu.be/2BfKv-5e-Ws]

Odbočka a skrčka

POVOROZNYK, Taras (2013). King Kong Vault Tutorial [CZECH] | Taras ‘Tary’ Povoroznyk [cit. 30. 7. 2014, on-line video, dostupné z http://youtu.be/j3dvshziqlY]
TAYLOR, Justin (2012). How to Gather Step/Split step: Take off for parkour vaulting! [cit. 30. 7. 2014, on-line video, dostupné z http://youtu.be/dzKWE3ykq_0]
ROWAT, Chris (2013). How to: Kong | How to Flow (ep. 3) [cit. 4. 8. 2014, on-line video, dostupné z http://youtu.be/Qg_J1qiuFNo]

Turn vault a reverse vault

POVOROZNYK, Taras (2013). Reverse Vault Tutorial [CZECH] | Taras ‘Tary’ Povoroznyk [cit. 4. 8. 2014, on-line video, dostupné z http://youtu.be/W6rKo5j4c-g]
LAFLAIR, J. (2011). Reverse vault tutorial (parkour very detailed) [cit. 9. 7. 2014, on-line video, dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=cTlIeAOQkqc]
LAFLAIR, J. (2013). Turn vault parkour tutorial (Jesse La Flair) [cit. 9. 7. 2014, on-line video, dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=lJEUY0wzT3U]

Podmet a přelet

QUINTERO, Ozzi (2009). Parkour: Underbar 360º Tutorial [cit. 30. 7. 2014, on-line video, dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=rZZgoWQDKEU]
POVOROZNYK, Taras (2014). Underbar Vault Tutorial [CZECH] | Taras ‘Tary’ Povoroznyk [cit. 30. 7. 2014, on-line video, dostupné z http://youtu.be/pa_MABg9p1U]
Lappset Group (2010). Learning Parkour Safely Episode 3: Underbar [cit. 30. 7. 2014, on-line video, dostupné z http://youtu.be/mn_0iUgfUUM]
La FLAIR, Jesse (2013). Lache Parkour Tutorial - How to swing from a bar (Jesse La Flair) [cit. 5. 8. 2014, on-line video, dostupné z http://youtu.be/3o0NrxeRCsk]

Cat leap

American Parkour (2013). Cat Leap Tutorial [cit. 31. 7. 2014, on-line video, dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=_G9WeJ9YUxo]
POVOROZNYK, Taras (2013). Standing Cat Leap Tutorial [CZECH] | Taras ‘Tary’ Povoroznyk [cit. 31. 7. 2014, on-line video, dostupné z http://youtu.be/RajYk7fm9eo]

Vzepření o zeď

POVOROZNYK, Taras (2013). Wall Climb Tutorial [CZECH] | Taras ‘Tary’ Povoroznyk [cit. 31. 7. 2014, on-line video, dostupné z http://youtu.be/cCU-ywfjXcA]
POVOROZNYK, Taras (2013). Parkour Muscle Ups Tutorial [CZECH] | Taras ‘Tary’ Povoroznyk [cit. 31. 7. 2014, on-line video, dostupné z http://youtu.be/bDO73d3p1Sg]
POVOROZNYK, Taras (2014). Parkour Transfer Tutorial [CZECH] | Taras ‘Tary’ Povoroznyk [cit. 30. 7. 2014, on-line video, dostupné z http://youtu.be/ZjSqK9EYumk]
de JONG, Marijn (2011). HOW TO; Wall Climb-Up ( Parkour/Freerunning ) [cit. 31. 7. 2014, on-line video, dostupné z http://youtu.be/wyvntz46-WM]
FORD, Ryan (2012). The Four Levels of Climb Ups [cit. 31. 7. 2014, on-line video, dostupné z http://youtu.be/AF-sqlZvBtE]
FORD, Ryan (2013). Top 15 Exercises for Better Climb Ups (For All Levels), Apex Movement [cit. 31. 7. 2014, on-line, dostupné z http://www.apexmovement.com/blog/top-15-exercises-for-better-climb-ups-for-all-levels/]