Hromadné sletové skladby pro XV. všesokolský slet

Pracovní předvedení sletových skladeb pro XV. všesokolský slet se uskutečnilo dne 12.12.2010. Informace o současném stavu jsou uvedeny dále.

Nejvýznamnější akcí oslav 150. výročí vzniku Sokola bude XV. všesokolský slet. Pro slet se v současné době připravují hromadné pohybové skladby.První předvedení skladeb- cvičily pouze základní celky - se uskutečnilov Praze, vhale T.J. Sokol Praha Královské Vinohradydne 12. prosince 2010.(zpráva o akci byla vysílána v ČRo - 2 Prahapořad Česká "NEJ", v pondělí 13.12.2010, redaktorka Z. Tomášková).

Hlavním důvodem byla nabídka bezplatného užívání areálu výše zmíněné T.J. a možnost zpřístupnění předvedení širší skupině zástupců žup. Z ekonomických důvodů byla akce pořádána s omezeným počtem míst pro diváky, předvedení bylo určeno pro náčelnictvo žup, náčelnictvo ČOS, starosty žup a jmenovitě pozvané činovníky. Všechny předváděné skladby byly zaznamenány a videonahrávka byla na začátku ledna 2011 distribuována do žup pro zájemce o nácvik na XV. všesokolský slet. DVD z předvedení je možno zakoupit i v sokolské prodejně v Tyršově domě.

V současné době probíhají 1. ústřední nácvičné srazy župních cvičitelů jednotlivých skladeb. Na každém srazu je pro župní cvičitele k dispozici popis příslušné skladby, hudba na CD a ev. metodické video na DVD. Popisy hudba a metodická videa jsou k zakoupení pro zájemce v sokolské prodejně v Tyršově domě.19.4.2011 Miroslav Vrána, náčelník ČOS (e-mail: mvrana@sokol.eu)