Schválené logo XV. všesokolského sletu - informace

Popis výběru sletových logotypů pro XV. všesokolský slet

Sletový tým dne 18.03.2009 doporučil z předložených návrhů 2 loga k dopracování pro potřeby XV. všesokolského sletu pro rok 2012. Jedno logo vychází z klasických grafických tvarů (lze nalézt podobu letícího sokola), druhé logo vychází z novodobějšího pojetí smyslu sletů - ze setkávání sportujících lidí. Loga budou autory dopracována a předložena k výběru a rozhodnutí Výboru ČOS dne 17.04.2009.

Postupující návrhy pro hlasování výboru ČOS