Sport pro všechny


Sport pro všechny je určen všem, kteří neusilují o maximální sportovní výkon, ale cvičí pro zdraví, kondici, radost z pohybu či setkávání s přáteli.
Sport pro všechny v rámci ČOS zastřešuje Obor všestrannosti (OV).


Cvičební program v oddílech všestrannosti je velmi různorodý a pestrý. Součástí cvičebního programu jsou základy sportovní a moderní gymnastiky, pohybová výchova, rytmická gymnastika, aerobik, cvičení s náčiním, různé taneční směry, atletika, míčové hry, netradiční hry a sporty, jóga, základy asijských bojových umění, zdravotní gymnastika, pobyt v přírodě a turistika.

Cvičenci jsou rozděleni podle věkových kategorií - od těch nejmladších v oddílech rodičů a dětí a předškolních dětí až po seniory. Vedle toho existují také konkrétně zaměřené oddíly, např. oddíly zdravotní tělesné výchovy, aerobiku, jógy, florbalu apod.