Kontakty pracovníci ČOS

Česká obec sokolská, Tyršův dům, Újezd 450, 118 01 Praha 1 - Malá Strana.    
Tel. 257 007 111 nebo 257 007 + příslušná linka.
E-mail: post@sokol.eu, e-mailové adresy na jednotlivé osoby jsou tvořeny podle vzoru počáteční písmeno křestního jména     příjmení@sokol.eu (vzor: e-mailová adresa Antonína Nováka by byla anovak@sokol.eu)

IČ: 00409537 DIČ: CZ 00409537    Zapsaná ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 653

Sekretariát starostky ČOS: tel. 257 007 247, 257 007 234

Kancelář Tyršova domu: tel. 257 007 246

Odbor všestrannosti: tel. 257 314 176

Odbor sportu: tel. 257 007 387

Ústřední škola ČOS: tel. 257 007 259

Vzdělavatelský odbor ČOS: tel. 257 007 274

Historicko-dokumentační středisko: tel. 257 007 269

Tiskové oddělení: tel. 257 007 236


Propagace, marketing: tel. 257 007 242

web sokol.eu: tel. 257 007 255, 257 007 332

Organizační oddělení: tel. 257 007 279

Bazén: tel. 257 007 399

Prodejna ČOS: tel. 257 007 288

Hostel: tel. 257 007 340, 257 007 397

Podatelna: tel. 257 007 366  

Starostka České obce sokolské, starostka Světového svazu sokolstva
Ing. Hana Moučková   tel. 257 007 247   e-mail: hmouckova@sokol.eu

Generální sekretář / Výkonný ředitel ČOS                                                                                                                                                                       Mgr. Marek Tesař   tel. 257 007 249   e-mail: mtesar@sokol.eu

Sekretariát starostky ČOS
asistentka Eliška Colding   tel. 257 007 247   e-mail: ecolding@sokol.eu
asistentka Marta Vítková   tel.: 257 007 234   e-mail: mvitkova@sokol.eu

Kancelář ředitele Tyršova domu
zástupce ředitele Tyršova domu Jana Časarová   tel. 257 007 245   e-mail: jcasarova@sokol.eu
asistentka ředitele Tyršova domu Karla Dostálova  tel. 257 007 246   e-mail: kdostalova@sokol.eu

Komerční využítí Tyršova domu, pronájmy
Dagmar Hansalová   tel. 257 007 281, 731 612 740   e-mail: dhansalova@sokol.eu

Prohlídky Tyršova domu
PaedDr. Zdeněk Bartůněk   tel. 257 007 399, 603 582 906    e-mail: zpodbelohorska@sokol.eu

Historicko-dokumentační středisko
Mgr. Kateřina Pohlová   tel. 257 007 269   e-mail: kpohlova@sokol.eu
Bc. Marcela Janouchová   e-mail: mjanouchova@sokol.eu

Organizační oddělení
Ing. Eva Bečvářová   tel. 257 007 279   e-mail: ebecvarova@sokol.eu

Zahraniční úsek
Radka Štécová   tel. 257 007 244   e-mail: zahranicni@sokol.eu

Tiskové oddělení
Jana Horká  tel. 257 007 236   e-mail: jhorka@sokol.eu

Marketing, propagace
Marek Brodský   tel. 257 007 242   e-mail: mbrodsky@sokol.eu

Ekonomické oddělení
Miroslava Košlerová   tel. 257 007 360   e-mail: mkoslerova@sokol.eu

Markéta Pipotová  tel. 257 007 341   e-mail: mpipotova@sokol.eu

Soňa Nehrkornová    tel.: 257 007 361

mzdové oddělení Markéta Kleinová   tel. 257 007 364   e-mail: mkleinova@sokol.eu
pokladna  Eva Šálková   tel. 257 007 375

Plán a rozpočet
vedoucí Ing. Karin Dvořáková   tel. 257 007 334   e-mail: kdvorakova@sokol.eu
Ing. Stanislava Štěpánková   tel. 257 007 392   e-mail: sstepankova@sokol.eu

Majetkosprávní oddělení
Jana Kobzová   tel. 257 007 380, tel. 257 007 338   e-mail: jkobzova@sokol.eu

Prodejna
Zuzana Spěváková, Božena Kinčlová  tel. 257 007 265, 257 007 288   e-mail: zspevakova@sokol.eu

Hostel
vedoucí hostelu Zdena Kučerová   tel. 257 007 340, 702 012 822   e-mail: zkucerova@sokol.eu
zástupce vedoucí Ladislav Sochorec   tel. 257 007 340  e-mail: hostel@sokol.eu
recepce - hostel   tel. 257 007 397   e-mail: hostel@sokol.eu

Investičně provozní útvar
vedoucí Dušan Rudecký   tel. 257 007 378, 735 795 864   e-mail: drudecky@sokol.eu  
Dagmar Hansalová, tel. 257 007 281, 731 612 740   e-mail: dhansalova@sokol.eu

Podatelna
Marcela Semrádová   tel. 257 007 366   e-mail: msemradova@sokol.eu,
e-mail: podatelna@sokol.eu

Bazén
vedoucí bazénu PaedDr. Zdeněk Bartůněk   tel. 257 007 399, 603 582 906    e-mail: zpodbelohorska@sokol.eu
recepce - bazén   tel. 257 007 399

Věrná garda     tel. 257 007 233

Programový útvar Odbor všestrannosti
vedoucí Petr Svoboda   tel. 257 007 349   e-mail: psvoboda@sokol.eu
asistentka Miroslava Koutská   tel. 257 007 388   e-mail: mkoutska@sokol.eu

Metodici:

Ing. Lenka Kocmichová   tel. 257 007 339   e-mail: lkocmichova@sokol.eu
Juliana Zahradníková  tel. 257 007 343   e-mail: jzahradnikova@sokol.eu

Bc. Alžběta Kujanová, DiS  tel. 257 007 344 e--mail: akujanova@sokol.eu

Mgr. Pavel Tichý, PhD. tel. 257 007 351 e-mail: ptichy@sokol.eu

Oblastní vzdělávací středisko České Budějovice

Mgr. Vratislav Zahrádko, tel. 777 568 983 e-mail: vzahradko@sokol.eu

Programový útvar Odbor sportu
vedoucí Mgr. Petr Syrový   tel. 257 007 384   e-mail: psyrovy@sokol.eu
asistentka Zuzana Vojáčková   tel. 257 007 387   e-mail: zvojackova@sokol.eu
Mgr. Blanka Blandová   tel. 257 007 337   e-mail: bblandova@sokol.eu
Mgr. Jaroslav Marek   tel. 257 007 270 e-mail: jmarek@sokol.eu
Jan Uhlíř tel. 257 007 345   e-mail: juhlir@sokol.eu

Programový útvar Vzdělavatelský odbor
vedoucí Mgr. Kateřina Pohlová   tel. 257 007 269   e-mail: kpohlova@sokol.eu
referentka Bc. Kateřina Byrouti   tel. 257 007 274   e-mail: kbyrouti@sokol.eu
historička Bc. Marcela Janouchová   e-mail: mjanouchova@sokol.eu

Ústřední škola
ředitel ústřední školy Mgr. Martin Chlumský   tel. 257 007 227   e-mail: mchlumsky@sokol.eu
asistentka Hana Šturcová   tel. 257 007 259   e-mail: hsturcova@sokol.eu
Dana Absolonová, DiS. tel. 257 007 261   e-mail: dabsolonova@sokol.eu