Vzdělávání pro stávající rozhodčí


  • Platnost průkazu rozhodčího, prodlužování platnosti

    Platnost průkazu rozhodčího je 5 let od data vystavení. Prodloužení platnosti provádí OV ČOS na základě záznamu v průkazu rozhodčího a osvědčení o absolvování doškolovacího semináře.


  • Podmínky pro prodloužení platnosti průkazu rozhodčího

    1x za 5 let účast na doškolovacím semináři pro rozhodčí dané soutěže + min. tři účasti ve funkci rozhodčího na župním, oblastním přeboru nebo přeboru ČOS. Záznam o účasti provádí pořadatel soutěže v průkazu rozhodčího (Jiné záznamy).