Vzdělávání pro nové rozhodčí


 • Přehled kvalifikací rozhodčích postupových soutěží OV ČOS

  1/ Rozhodčí sportovní všestrannosti – školí OV ČOS, ÚŠ ČOS, OVS
  - rozhodčí sportovní gymnastiky mužských složek
  - rozhodčí sportovní gymnastiky ženských složek
  - rozhodčí šplhu
  - rozhodčí atletiky
  - rozhodčí plavání

  2/ Rozhodčí florbalu – školí OV ČOS, ÚŠ ČOS, OVS

  3/ Rozhodčí TeamGym Junior - školí ČGF + ÚŠ ČOS, OVS, OV ČOS

  4/ Malý TeamGym – OV ČOS, ÚŠ ČOS, OVS

  5/ Rozhodčí ZZZ (Zálesácký závod zdatnosti) – školení ÚŠ ČOS v rámci školení cvičitel PP III.tř., OV ČOS

 • Podmínky získání kvalifikace

  1/ Věk starší 16-ti let předpokládají se základní znalosti z dané disciplíny
  2/ Úspěšné absolvování závěrečné zkoušky zakončené testem

 • Uznání kvalifikace

  Pro soutěže OV ČOS je možné akceptovat rozhodčí s platnou příslušnou odborností získanou u sportovních svazů (ČFbU, ČGF, ČAS, ČSPS atd.), pokud se seznámí s pravidly a specifiky postupových soutěží OV ČOS

 • Školení rozhodčích postupových soutěží OV ČOS

  Učební plány a učební osnovy pro školení rozhodčích jsou zpravovány samostatně pro jednotlivé soutěže.
  Úspěšný absolvent školení rozhodčích je schopen samostatně rozhodovat na všech úrovních postupových soutěží OV ČOS.

 • Evidence rozhodčích postupových soutěží OV ČOS

  Vystavování průkazů rozhodčích a evidenci rozhodčích provádí OV ČOS.