Komerční využití Tyršova Domu

V případě zájmu o pronájem Tyršova domu, poslucháren, tělocvičen nebo bazénu kontaktujte paní Romanu Dostálovou. 

tel.: +420 257 007 281     e-mail: rdostalova@sokol.eu

Mramorový sál

Využití:

Pro přátelská a společenská setkání spojená s výjimečnými okamžiky.

Uspořádání je historicky i stolovým zařízením dané

Kapacita: 25-30 osob

Atrium

Využití:

Atrium lze využít především v létě. V zimním období je možné jej použít jako příchozí cestu architekturou minulého času.

Další užití:

samostatně jako oddechový prostor s občerstvením nebo se všemi reprezentačními prostory Michnova paláce


Aula

Využití :

Aulu je možné využít k větším společenským akcím, pro zasedání, konference, valné hromady, tiskovky, vernisáže. Lze ji kombinovat s dalšími prostorami Tyršova domu (posluchárny apod.)

Kapacita: stolové uspořádání 120 osob, divadelní 150 osob

Michnův Palác

Michnův palác nabízí zajímavě členěné prostory ve dvou podlažích, jichž lze využít při pořádání společenských, kulturních či obchodních akcí.

Vstup do Michnova paláce je z ulice Újezd (část Petřín s dvěma salónky a atriem) nebo od Kampy, z Všehrdovy ulice (část Čertovka se třemi salónky a atriem). Obě části je možno, dle potřeby, propojit. V horní části Michnova paláce je Aula s předsálím a Mramorový salónek, které jsou propojeny slavnostním schodištěm s přízemní částí Michnova paláce.


Další možnosti komerčního využití Tyršova domu poskytují pronájmy poslucháren, tělocvičen a bazénu.