Akce Vzdělavatelského odboru

Tradiční akce Vzdělavatelského odboru patří pravidelné každoroční přehlídky kulturních sokolských souborů, Noc sokoloven či Památný den sokolstva. Během roku členové odboru reprezentují Sokol při společenských a pietních setkáních. 

Tradiční akce

Noc sokoloven

Noc sokoloven se stala již tradicí. První ročník se uskutečnil v roce 2014. Přihlášené sokolské jednoty každoročně připravují pro návštěvníky pestrý program. Nejčastějšími body programu jsou různé hry a soutěže pro děti, ukázky ze života a činnosti jednot, prohlídky sokoloven, výstavy, loutková divadla, posezení u táboráku a samozřejmě možnost přespání v sokolovnách. V roce 2018 mnohé jednoty v rámci programu připomenuli 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Letošní, v pořadí již čtvrtý, ročník se stal rekordním – celkem se do Noci sokoloven 2018 zapojilo 116 jednot. Velké oblibě se každoročně těší Noc sokoloven přímo v Tyršově domě, sídle České obce sokolské.

Reportáže a fotografie z jednot naleznete na tomto odkaze

Památný den sokolstva

V noci ze 7. na 8. října 1941 byli v rámci tzv. "Akce Sokol" gestapem pozatýkáni sokolští činovníci z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 % zatčených zaplatilo životem. Následně byla výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Tyto tragické události si každoročně připomínají sokolové po celé republice v rámci Památného dne sokolstva. Na mnoha místech jsou konány pietní akty k uctění památky padlých sester a bratrů během všech tří domácích odbojů.

Pietní akt probíhá každý rok 8. října také v Tyršově domě, a to za účasti představitelů vlády, zástupců sportovních a společenských organizací, vedení České obce sokolské a samozřejmě pamětníků. 

Jedním z cílů Památného dne sokolstva je to, aby se s touto historií seznámily vhodným způsobem také děti. Proto od roku 2014 vyplouvají kolem 8. října na řeky i potůčky lodičky se světýlky v rámci Večera sokolských světel – jedno světélko, jedna sokolská duše. 

V roce 2019 jsme si poprvé Památný den sokolstva připomněli také jako významný den České republiky. Při této příležitosti vydal vzdělavatelský odbor brožuru

Památný den sokolstva 2019 v médiích:


Výcvik krojovaných sokolů u Hradní stráže

DUBNOVÝ TERMÍN VÝCVIKU SE S OHLEDEM NA SOUČASNÝ STAV RUŠÍ! 

V roce 2014 navázala Česká obec sokolská spolupráci s Hradní stráží. Každý rok na jaře a na podzim se tak konají třídenní výcviky na půdě kasáren Hradní stráže, určené krojovaným sestrám a bratrům. Smyslem výcviků je výuka správné pořadové přípravy, kladení kytic a věnců, zacházení s prapory. Pro zájemce je pokaždé připraven i doprovodný program v podobě prohlídky areálu Pražského hradu či cvičení v Sokole Pražském, první sokolské jednotě na světě.

Termíny pro rok 2020:


  • 1. termín: 1.–3. dubna 2020
  • 2. termín 9.–11. září 2020

Více informací na na webových stránkách www.sokolskastraz.cz, na e-mailové adrese sokolskastraz@gmail.com nebo na čísle 721 823 777 (bratr Marek Manda).

Přehlídky sokolských kulturních souborů

PŘEHLÍDKA SOKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ V BOSKOVICÍCH SE S OHLEDEM NA SOUČASNÝ STAV RUŠÍ!

Česká obec sokolská pravidelně pořádá přehlídky sokolských kulturních souborů. Každý rok probíhají dvě přehlídky. Naposledy se jednalo v roce 2016 o IX. národní sokolskou přehlídku pěveckých sborů v Boskovicích a Praze a VI. národní přehlídka sokolských folklorních souborů ve Slatiňanech,v roce 2017 o X. národní přehlídku sokolských divadel v Lázních Toušeni, na které byl vybrán divadelní soubor pro XVI. všesokolský slet a VIII. celostátní přehlídka sokolských loutkových divadel v Přerově. Na zvýrazněných odkazech si můžete přečíst články o těchto přehlídkách, které vyšly v jednotlivých číslech časopisu Sokol.IX. národní přehlídka sokolských loutkových divadel a hostů, 10. – 12. května 2019; Přerov a XI. národní přehlídka sokolských divadelních souborů a hostů, 27. – 28. 4. 2019, 18. – 19. 5. 2019; Lázně Toušeň

V roce 2020 proběhnou dvě přehlídky sokolských kulturních souborů, a to:


  • 25. 4. 2020 přehlídka sokolských pěveckých souborů v Boskovicích
  • 16. 5. 2020 přehlídka sokolských folklorních souborů v Martínkově

Bližší informace budou včas doplněny.


Další akce

Soutěže a akce pro rok 2020

Česká obec sokolská, Vzdělavatelský odbor ČOS, Komise pro práci s mládeží a seniory vyhlásila pro rok 2020 následující soutěž: 


Česká obec sokolská, Vzdělavatelský odbor ČOS, Komise pro práci s mládeží a seniory vyhlásila pro rok 2020 novou akci:Branné závody

V roce 2017 zahájila Česká obec sokolská spolupráci na branných závodech s Československou obcí legionářskou. Nultý ročník se konal 24. října 2017 na Vyšehradě a byl určen pro žáky základních a středních škol. V letošním roce se mohla závodů, probíhajících tentokrát ve více městech, účastnit široká veřejnost. První závod proběhl 15. září opět na Vyšehradě, a to v rámci Festivalu Republika, který zde pořádala Univerzita Karlova. Další závody proběhly 22. října v Olomouci a 26. října v České Třebové.

Ve čtvrtek 24. 10. 2019  se uskutečnil třetí ročník závodu Republika, a to od 8:30 do cca 14:00 pro druhý stupeň základních škol. Sokolové  měli v závodu několik stanovišť, dvě pohybové a jedno vědomostní. Více informací zde

Festival sokolského divadla Litovel

Ve dnech 7. 3., 13. a 14. 3. 2020 pořádá T. J. Sokol Litovel přehlídku ochotnických divadel. Více informací o programu naleznete zde