Komise Vzdělavatelského odboru

Společenská komise VO ČOS se stará o kulturně-společenské vyžití členů Sokola iniciované vedením České obce sokolské a pomáhá v této činnosti také župám a jednotám.

Komise pro práci s mládeží a seniory pečuje o aktivity mládeže formou soutěží, výstav, vzdělávacích výletů apod., o aktivity sokolských seniorů především organizací a pomocí s náplní činnosti seniorských klubů a podobných kolektivů sokolských seniorů, organizuje tématické zájezdy, přednášky pro seniory apod.