Archiv, muzeum a knihovna

Archiv, knihovna a sbírky spadají pod Historicko-dokumentační středisko, které dokumentuje sokolskou činnost po celém světe.  Sbírkové předměty a archivní materiály jsou tvořeny především dary a pozůstalostmi.

Přístup k předmětům a dokumentům je možný po předchozí domluvě.

Upozorňujeme badatele, že archiv České obce sokolské je uložen v Národním archivu a v archivu Sbírky dějin tělesné výchovy a sportu pod Národním muzeem.


Kontakt:


 • Mgr. Kateřina Pohlová
  vedoucí Historicko-dokumentačního střediska
  kpohlova@sokol.eu
  tel.: 257 007 269

Dary a pozůstalosti vyřizuje


 • Bc. Marcela Janouchová
  mjanouchova@sokol.eu
  tel.: 720 041 604


Knihovna

Zatím neexistuje žádný soupis knih, ale pracuje se na tom. Badatelé u nás nejčastěji vyhledávají stará periodika, župní almanachy a sborníky. Početný je též fond s legionářskou tématikou. Knihy a periodika jsou zpřístupněny pouze prezenčně po předchozí domluvě.