Paměť Sokola

Již dva roky se snažíme zaznamenávat sokolské příběhy a postupně Vám je budeme zveřejňovat i zde na webových stránkách. Nejstarší pamětnicí, s kterou jsem natáčela rozhovor, je paní Anna Fechtnerová, která se narodila ve stejném roce jako naše republika, v roce 1918. Její otec, bratr Václav Procházka, byl zatčen během "Akce Sokol" a již se domů nevrátil.