MOVE Transfer International

Česká obec sokolská se v únoru 2015 prostřednictvím Odboru všestrannosti zapojila do mezinárodního projektu MOVE Transfer International (MTI).

MOVE Transfer International je jedním z projektů Mezinárodní asociace pro sport a kulturu (ISCA), součástí kampaně NowWeMove. Jedná se o projekt zaměřený na předávání znalostí a zkušeností získaných z již dokončených úspěšných projektů, které budou za pomoci jejich tvůrců přizpůsobeny a realizovány v jiných zemích. Cílem MTI je tedy předat podněty, nápady a zkušenosti úspěšně aplikované v prostředí jedné evropské země do prostředí jiné evropské země. Jedná se zejména o projekty, které se zabývají zapojením opomíjených částí populace do pravidelných pohybových aktivit.

Odbor všestrannosti ČOS navázal v rámci MTI spolupráci s Německou gymnastickou federací (DTB) na základě projektu Active Age.

DTB

DTB je druhou největší německou sportovní federací (5 mil. členů). Zastupuje na národní a mezinárodní úrovni 3 olympijské disciplíny (moderní gymnastiku, sportovní gymnastiku a skoky na trampolíně), 4 další individuální sporty a 6 sportů týmových.
Kromě toho je největší organizací zastřešující sport pro všechny v Německu (80% členské základny). DTB vytváří, stejně jako OV ČOS, cvičební programy pro celé věkové spektrum a zastřešuje na 20.000 tělocvičných klubů v Německu.
Rozsáhlý systém vzdělávání cvičitelů a trenérů tvoří podstatnou část služeb poskytovaných sportovním klubům a zároveň patří k významným zdrojům příjmů pro vlastní činnost organizace.

Active age

Active Age byl mezinárodní projekt zaměřený na zapojení neaktivních seniorů do pravidelných fyzických aktivit. Faktem je, že evropská populace stárne a poměr seniorů ve společnosti neustále narůstá. Pravidelná tělesná aktivita je důležitým předpokladem kvalitního stárnutí. Nejedná se pouze o její pozitivní vliv na tělesné zdraví a kondici, ale také o prokazatelně přínosný psycho- sociální dopad v oblasti životního stylu seniorů.

Projekt Active Age si kladl za cíl potlačit fyzickou nečinnost seniorů vytvořením vhodných podmínek (vč. speciálních cvičebních programů) ve sportovních organizacích. Výsledkem tohoto projektu je manuál „Active Age Handbook“, jež by měl sportovním organizacím sloužit jako návod při vytváření vhodných podmínek pro práci se seniory.

Projekt Active Age probíhal od ledna 2013 do červa 2014 ve spolupráci se 13 evropskými partnery pod vedením DTB a v současné době pokračuje navazujícím projektem MOVING Age. Jedná se o spolupráci a sdílení informací mezi organizacemi, které působí v oblasti zabývající se fyzickými aktivitami seniorů. V tomto projektu je, vedle původních partnerů Active Age, zapojeno dalších 14 partnerských organizací. ČOS se stala jedním z partnerů tohoto celoevropského projektu v březnu 2015.


Naším cílem je zlepšení kvality práce se seniory na celonárodní úrovni a v souvislosti s tím také zvýšení počtu odborně kvalifikovaných cvičitelů zabývajících se aktivitami seniorů.

V roce 2015 působilo v rámci OV ČOS téměř 29 000 seniorů (60+).

Oficiální stránky projektu MOVE Transfer