Se Sokolem na kopečky

Mezisletový projekt 2019 – 2024

Jedná se vždy o tři výstupy ročně na známé i zapomenuté vrcholy Čech a Moravy a zakončen bývá symbolicky Rozhlednou Petřín v Praze v rámci všesokolského sletu. Cílem je nejen propagace Sokola, ale hlavně vytáhnout co nejširší veřejnost ze svých domovů a to nejen za krásami naší vlasti a přírody, ale hlavně za pohybem a to hlavně rodin s dětmi.

Akce Se Sokolem na kopečky v roce 2019:


Prvního výstupu "Se Sokolem na kopečky" na Radhošti se zúčastnilo celkem 327 turistů z jednot Čech a Moravy. Setkání Sokolů bylo organizátory dobře připraveno. K dobré náladě a pohodě přálo slunečné počasí a zázemí horského hotelu Radegast na Radhošti, s možností posezení při občerstvení. V cíli hvězdicového výstupu na Radošť, po doporučených nebo vlastních trasách na místo setkání, obdržel každý účastník pamětní list, otisk pamětního razítka, razítka IVV a možnost zakoupení dalších účastnických karet a vizitek. Účastníci setkání dostali také jako reklamní pozornost Refit Ice Gel pro regeneraci organizmu po sportovním výkonu.

Poděkování za organizaci hvězdicového výstupu na Radhošť je třeba vyslovit především Dušanovi Petrášovi, Václavu Jadrnému a Petrovi Malému.

Plán akcí 2019 najdete v termínové listině OV.

Fotografie z akcí najdete na Facebooku OV.