U nás v sokole

Komise pobytu v přírodě OV ČOS stojí již za celou řadou zrealizovaných projektů (Třináct sletových vrcholů, Sokolské vrcholy, Expedice Kameny, Sokolské cesty, aj.). Pravidelná setkávání členů Sokola, jejich rodinných příslušníků a příznivců se stala v minulých letech vítanou společenskou událostí.

Po úspěšném XV. všesokolském sletu přichází komise pobytu v přírodě s dalším mezisletovým projektem (pro období 2013 - 2017), tentokrát s názvem U NÁS V SOKOLE.

K hlavním záměrům projektu patří propagace sokolské činnosti v jednotách a župách, a také zahájení spolupráce Sokola s dalšími lokálními subjekty.

Cílem je umožnit zapojeným jednotám nebo župám představit se sokolské i ostatní veřejnosti v jednotě či župě programem, který bude co nejvýstižněji vyjadřovat samotný název projektu - U NÁS V SOKOLE.

Programová část projektu skýtá nepřebernou nabídku činností, které je možné představit. Půjde vždy o volbu mezi rozličnými tématy, která se vhodně zařadí do víkendového programu.

Jedná se o témata z oblasti kulturně poznávací, tělovýchovné a sportovní, společenské, vzdělávací a jiné.

Akce tohoto projektu se konají dvakrát ročně – na jarě a na podzim.


Metodika k projektu U nás v Sokole

Fotografie z akcí najdete na Facebooku OV.

Závěrečná akce mezisletového projektu T.J. Sokol Kroměříž 13. - 15.10.2017