Plavecký bazén v Tyršově domě

Provoz pro veřejnost: kontakt recepce bazén 257 007 399. Sobota 10 až 19 hodin, neděle 10 až 18 hodin, ve svátky 10 až 17 hodin. Objednávky pro skupiny a sportovní oddíly vyřizuje paní Dagmar Hansalová, e-mail: dhansalova@sokol.eu tel.: +420 257 007 281, mobil: 731 612 740

Provoz bazénu České obce sokolské

Nejstarší plavecký bazén v Praze, z r. 1925, plněný pramenitou vodou z Petřína

Plavecký bazén je umístěn v Tyršově domě, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
vchod z Všehrdovy ulice, přes slavnostní nádvoří (vrátnice č.2).

Délka 25 m , hloubka 1,5 až 2,5 m, 5 drah
Teplota vody 26 °C , teplota vzduchu 27°C
Kapacita bazénu 30 osob/1 hod.

Bazén je určen pro plavce, přístup dětí pouze v doprovodu dospělé osoby a v případě dítěte/neplavce také s nadlehčovacími pomůckami.

Bazén nemá bezbariérový přístup!

Provoz pro veřejnost:

Leden-červen, září-prosinec:

sobota 10 až 19 hodin, neděle 10 až 18 hodin, svátky 10 až 18 hodin

V letních měsících (červenec-srpen) je bazén uzavřen.

Změny v otevírací době jsou avizovány vždy týden předem, na nástěnce v recepci bazénu. V letních měsících (červenec-srpen) je bazén uzavřen.

Vstupné:

- Základní: 100 Kč/1 hod.

- Děti do 6 let zdarma

- Děti 6-15 let 60 Kč/1 hod.

- Studenti 60 Kč/1 hod.

- Senioři od 60 let 70 Kč/1 hod,

- Člen ČOS 50 Kč/1 hod. (členství nutno doložit průkazkou se zaplacenou členskou známkou na příslušný rok)

- Permanentní vstupenka (10 vstupů) 600 Kč

- Poplatek za odstavení vozidla 25 Kč/1 hod.

Kontakty:

recepce bazénu - tel. 257 007 399

pronájmy a objednávky pro skupiny a sportovní oddíly vyřizuje Dagmar Hansalová, e-mail: dhansalova@sokol.eu tel.: +420 257 007 281, mobil: 731 612 740