Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení pro členskou základnu České obce sokolské jsou připravené ke stažení podle popisu obsahu.

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

Stanovy, jednací a volební řády ad.


ŘÁDY ČOS A DALŠÍ SMĚRNICE

Přihlášky, osobní údaje, duševní vlastnictví, majetek a hospodaření, vyznamenání a ocenění ad.


PRO ŽUPY A JEDNOTY

Příprava a konání valných hromad, čestná prohlášení, metodické pomůcky