SPOLEČENSKÁ KOMISE

Činnost

Společenská komise VO ČOS v současné době zajišťuje oslavy, výročí, společenské události a pietní akce. Navázala spolupráci s Hradní stráží, jejíž vznik byl iniciován na základě historických vazeb, kdy v prvních měsících republiky strážili Pražský hrad právě sokolové. Skrze tuto spolupráci byli členové komise pozváni na oslavy 96. výročí založení Hradní stráže, kde byl velitelem Hradní stráže slavnostně dekorován prapor ČOS, který sokolstvu daroval president Dr. Edvard Beneš, rovněž člen Sokola. V kasárnách Hradní stráže se uskutečnily již tři výcviky v pořadové přípravě krojovaných sokolů, kteří svou účastí, ať už v jednotách, nebo na akcích svolaných naší komisí, řádně a kvalitně reprezentují Sokol. V blízké budoucnosti se plánuje vydat metodický materiál obsahující pravidla pořadové přípravy, pravidla nošení krojů včetně jejich historického vývoje, státní a sokolská symbolika a její užívání. 

Tradiční sokolské kroje šije firma Uniprex Trade, s. r. o. (Štramberská 515/45, 703 00 Ostrava). Na nabídku se můžete podívat zde. Vysoké kožené boty k tradičnímu kroji jsou k dostání u firmy Ditas (ulice 5. května 72, 140 00 Praha 4).

Společenská komise se také opírá o vypracovaný program.

„Mohu s jistotou napsat, že i po tragédii, která nás před rokem postihla, kdy zemřel v mladém věku můj předchůdce a náš dobrý přítel br. Dušan Drahoňovský a narychlo jsme se museli vypořádávat s některými problémy s tím spojenými, je současná komise složena ze společnosti nadšených lidí, kteří stojí a snaží se o rozvoj našeho spolku. Chce-li organizace, jakou je Sokol, zvláště v tomto čase, dále žít, musíme vyvíjet činnost důslednou, všestrannou a vyniknout nad ostatní. Zároveň se hodí říci, že sokolové by měli být stále nespokojeni, tudíž ani my zatím nejsme spokojeni se svou současnou aktivitou a doufáme, že se do budoucna náš záběr rozšíří i na další činnosti."

Lukáš Křemen, předseda Společenské komise

Výcvik krojovaných sokolů a sokolek u Hradní stráže v roce 2020: 

DUBNOVÝ TERMÍN VÝCVIKU SE S OHLEDEM NA SOUČASNOU SITUACI RUŠÍ!


 • 1. termín: 1.–3. dubna 2020
 • 2. termín: 9.–11. září 2020

Více informací na webových stránkách www.sokolskastraz.cz, na e-mailové adrese sokolskastraz@gmail.com nebo na čísle 721 823 777

Členové komise


 • Lukáš Křemen
  předseda
  kremluk@gmail.com

 • Marek Manda
  zástupce předsedy
  marekmanda@seznam.cz

 • Milan Pilmajer
  legionari.valmez@gmail.com

 • Iveta Kozáková
  ivetka.ok@seznam.cz

 • Marcela Janouchová
  mjanouchova@sokol.eu


 • Jan Firbas
  jan.firbas@seznam.cz

 • Vladimír Richter
  v.richter@volny.cz

 • Otakar Pokorný
  otakarpokornyot@gmail.com

 • Anna Jagošová
  anickajagosova@centrum.cz