Kontakty Tyršův dům

Kancelář ředitele Tyršova domu
zástupce ředitele Tyršova domu Jana Časarová   tel. 257 007 245   e-mail: jcasarova@sokol.eu
asistentka zástupce ředitele Karla Dostálová  tel. 257 007 246   e-mail: kdostalova@sokol.eu

Komerční využítí Tyršova domu, pronájmy
Dagmar Hansalová  tel: 257 007 281, 731 612 740   e-mail: dhansalova@sokol.eu

Prohlídky Tyršova domu
PaedDr. Zdeněk Bartůněk   tel: 257 007 399, 603 582 906    e-mail: zpodbelohorska@sokol.eu

Ekonomické oddělení
Miroslava Košlerová   tel. 257 007 360   e-mail: mkoslerova@sokol.eu
Markéta Pipotová   tel: 257 007 341   e-mail: mpipotova@sokol.eu

Soňa Nehrkornová   tel.: 257 007 361
mzdové oddělení Ludmila Punčochářová   tel: 257 007 364   e-mail: lpuncocharova@sokol.eu
pokladna Eva Šálková   tel: 257 007 375

Majetko - správní oddělení
Jana Kobzová tel: 257 007 380, 257 007 338   e-mail: jkobzova@sokol.eu

Prodejna
Zuzana Spěváková, Božena Kinčlová  tel: 257 007 265, 257 007 288   e-mail: zspevakova@sokol.eu

Hostel
vedoucí hostelu Zdeňka Kučerová tel: 257 007 340, 702 012 822   e-mail: zkucerova@sokol.eu
zástupce vedoucí Ladislav Sochorec   tel: 257 007 340  e-mail: hostel@sokol.eu
recepce - hostel   tel: 257 007 397   e-mail: hostel@sokol.eu

Investičně provozní útvar
vedoucí  Dušan Rudecký   tel: 257 007 378, 735 795 864   e-mail: drudecky@sokol.eu 
Dagmar Hansalová   tel: 257 007 281, 731 612 740   e-mail: dhansalova@sokol.eu

Podatelna
Marcela Semrádová   tel: 257 007 366   e-mail: podatelna@sokol.eu

Bazén
vedoucí bazénu PaedDr. Zdeněk Bartůněk  tel: 257 007 399, 603 582 906   e-mail: zpodbelohorska@sokol.eu
recepce - bazén   tel: 257 007 399

Vrátnice
vrátnice číslo 1   (vchod z ulice Újezd)     tel: 257 007 299
vrátnice číslo 2   (vchod z ulice Všehrdova)  tel: 257 007 287
vrátnice číslo 3   (vjezd do areálu TD)     tel: 257 007 300