Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Oficiální stránky projektu najdete na adrese www.sesokolemdozivota.cz

Celoroční aktivity pro předškolní děti

Myšlenka na celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí vznikla v roce 2014. Projekt je inspirován především obsahem naší pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

V rámci projektu není naším záměrem, aby děti vzájemně soupeřily, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se zaměřujeme na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

Naším cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů. Informace získáte na e-mailu: sesokolemdozivota@sokol.eu 

KDO CVIČÍ SE SOKOLEM V LETOŠNÍM 4. ROČNÍKU?Stačí kouknout na mapu.


REGISTRACE DO 5. ROČNÍKU NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 bude otevřena během dubna 2020!

Do loňského 3. ročníku 2018/2019 bylo zapojeno:


  • 48 400 dětí
  • 2 600 pedagogů 
  • 820 mateřských škol, tělocvičných jednot, sportovních oddílů a dětských skupin z ČR i zahraničí
  • Mapa účastníků 3. ROČNÍKU 2018/2019

KE STAŽENÍ


TABULKY pro hodnoceníPARTNEŘI PROJEKTU