MOVE Week - NowWeMove / 17.05.2017

NowWeMove

Kampaň NowWeMove je největší světovou kampaní propagující sport a pohybové aktivity. Dvě třetiny evropské populace nedosahují úrovně pohybových aktivit doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Evropská asociace pro sport a kulturu (ISCA) spustila v roce 2012 kampaň NowWeMove s cílem sjednotit oblast zabývající se sportem pro všechny spolu s ostatními sektory pro posílení v boji proti pohybové nečinnosti evropské populace.
Vizí  kampaně je 100 milionů Evropanů aktivních ve sportu a pohybových aktivitách do roku 2020.

Hlavními cíli kampaně jsou:


 • Zvýšení povědomí o pozitivních přínosech sportu a pohybových aktivit mezi evropskou populací
 • Upozornění na různé možnosti zapojení do sportu a pohybových aktivit
 • Soustavná a inovativní podpora organizacím působícím v oblasti sportu pro všechny, pomoc s obhajobou a argumentací při vyjednávávní s mezinárodními a vládními institucemi

Součástí kampaně NowWeMove jsou tyto projekty:


 • MOVE Week
 • MOVE Transfer 
 • MOVE Kongres
 • MOVE Quality • Den bez výtahů
 • Now We Bike
 • European Panna Tour
 • Flash MOVE

MOVE Week

MOVE Week je týdenní akcí zaměřenou na podporu sportu a pohybových aktivit, je stěžejní akcí kampaně NowWeMove. Každý rok se v průběhu jednoho týdne uskuteční tisíce akcí v celé Evropě - MOVE Week je týdenním festivalem sportu a pohybových aktivit.
MOVE Week je otevřenou platformou a každý, kdo má chuť rozhýbat lidi ve svém okolí, ve své komunitě, může zorganizovat akci.
V každé zemi je národní koordinátor, který poskytuje podporu jednotlivým organizátorů (MOVE Agentům) a referuje o dění ve své zemi.
MOVE Week je sice koordinován centrálně asociací ISCA, ale je tvořen přímo samotnými MOVE Agenty a účastníky.

MOVE WEEK 2017

V týdnu od 29. 5. - 4. 6. 2017 se uskuteční v České republice další ročník projektu MOVE Week v rámci ČOS, do kterého se připojí tradiční akce jako Sokolení, dny otevřených dveří, tradiční běhy, turistické pochody, ale i akce zcela nové. Po celé České republice proběhne celkem 36 akcí ve 24 městech, zapojí se přibližně 3 630 účastníků.