Organizační struktura T. J. Sokol

Tělocvičná jednota Sokol

Základní organizační jednotkou České obce sokolské je tělocvičná jednota (pobočný spolek ČOS). Jednota je právní subjekt. Vlastní činnost jednoty je organizována v jednotlivých oddílech, odborech a komisích. Obsahem činnosti  oddílů tělocvičných sokolských jednot jsou bohaté  sportovní a kulturní aktivity jejích členů v celém věkovém spektru. Například specializované oddíly pro cvičící rodiče a jejich batolata (oddíly rodičů a dětí). Žákyně a žáci chodí do oddílů sportovních: specializace na sporty (gymnastika, atletika, šerm, aj.) nebo do oddílů sportovní všestrannosti, kde se seznámí se základy všech sportů a sportovních her bez důrazu na výkon, ale na zdravotní účinek cvičení a návyk pravidelné pohybové aktivity. Oddíly pro teenagery (taekwondo, parkour, rock´n´roll, džudo, všeobecná gymnastika, atd.), oddíly sportující na rekreační úrovní (basketbal, volejbal, gymnastika, aerobik), turisticky zaměřené oddíly. Součástí některých sokolských jednot jsou také pěvecké sbory, loutková i jiná divadla nebo taneční soubory.

Nejdůležitější prvek Sokola a tělocvičné jednoty Sokol je cvičitel, trenér nebo vzdělavatel, z velké většiny dobrovolný pracovník, který vede příslušný oddíl (soubor). Co to znamená "vede" ? Nekonečnou činnost, která v sobě zahrnuje administrativu oddílu, přípravu na cvičební jednotky, doškolování a další vzdělávání, práci pro svoji jednotu (příprava akcí jako jsou například šibřinky, akademie, aj.). Ve stručnosti můžeme cvičitele a trenéry popsat jako "srdcaře", kteří veškerý volný čas věnují sokolské práci. V sokolských oddílech proto vznikají silné sociální vazby, které přetrvávají po celý život.

Další podrobné informace o Tělocvičné jednotě Sokol

Stanovy ČOS

Život a dění v sokolských jednotách očima dětí

Výkresy namalovaly děti z T.J. Sokol Rakovník T.Klichová,  T.J.Sokol Valašské Meziříčí M. Vlček, T.J. Sokol Horní Jelení J. Vlach a T.J. Sokol Nový Hrádek  B. Machová

Výkresy namalovaly děti z T.J. Sokol Nový Hrádek E.Hrnčířová, T.J. Sokol Nový Hrádek T. Nosková, T.J. Rakovník B. Kubíková a T.J. Sokol Rakovník N. Klinkalová