Symbolika – vlajka ČOS

Sokolská vlajka má poměr stran 2:3 (poměr šířky k délce) a je tvořena třemi poli bílé, červené a modré barvy odkazujícími na státní barvy České republiky. Uvnitř modrého pole nacházejícího se v žerďové části vlajky jsou umístěna proporčně uzpůsobená písmena loga SOKOL bílé barvy. Bílé pole je umístěno nahoře, červené pole dole. Sokolská vlajka existuje ve dvojím provedení: horizontálním (vodorovném) a vertikálním (svislém). Při vodorovném umístění (obr. 1) směřuje modré pole k žerdi, bílé pole je vždy nahoře a červené dole. Při svislém umístění vlajky (obr. 2) směřuje modré pole s písmeny loga SOKOL nahoru a při pohledu na objekt (čelním pohledu) je bílé pole vlevo a červené vpravo. V tomto případě se používá vertikální provedení vlajky s písmeny loga SOKOL otočenými o 90°.


Zásady používání oficiální sokolské vlajky a také jejího postavení při použití spolu s vlajkou ČR najdete ZDE