Další symbolika

Mezi další symboly Sokola patří:


  • prapory

  • sokolský pozdrav NAZDAR!

  • oslovení "sestro", "bratře"