KONTAKTY - NÁČELNICTVO ČOS

Náčelnictvo žen


 • PaedDr. ANNA JURČÍČKOVÁ
  náčelnice ČOS
  vedoucí komise pohybových aktivit s hudbou
  ajurcickova@sokol.eu

 • Ing. EVA ŘIBŘIDOVÁ
  1. místonáčelnice ČOS
  vedoucí sboru žákyň
  eribridova@sokol.eu

 • DANA UZLOVÁ
  místonáčelnice ČOS
  danauz@seznam.cz

 • Ing. INGRID VÁCHOVÁ
  místonáčelnice ČOS
  vedoucí grantové komise
  zjihoceska@seznam.cz • VĚRA SMEJKALOVÁ
  vedoucí sboru RDPD
  smejkalova.vera@gmail.com • Ing. IVANA JIRÁNKOVÁ
  vedoucí sboru žen
  ii.jirankova@seznam.cz • Ing. PETRA QUITTOVÁ
  vedoucí sboru dorostenek a mladších žen
  petraquittova@seznam.cz • DAGMAR TONCAROVÁ
  vedoucí sboru Zdr. Tv
  d.toncarova@rehkat.cz • Ing. LENKA KOCMICHOVÁ
  vedoucí sboru seniorek
  lkocmichova@sokol.eu • JARINA ŽITNÁ
  čestná náčelnice ČOS
  jarina.zitna@email.cz

Náčelnictvo mužů


 • PETR SVOBODA
  náčelník ČOS
  vedoucí sboru mladších žáků
  vedoucí komise všeobecné gymnastiky 
  psvoboda@sokol.eu

 • PAVEL SREJČEK
  1. místonáčelník ČOS
  vedoucí sboru starších žáků
  pastrej@seznam.cz

 • Mgr. JAN NEMRAVA
  místonáčelník ČOS
  vedoucí komise vzdělávání
  janemrava@seznam.cz

 • JIŘÍ LHOŤAN
  místonáčelník ČOS
  j.lhotan@tfpuniv.com

 • Ing. MIROSLAV VRÁNA
  vedoucí sboru dorostenců a mužů
  mirek.vrana@seznam.cz

 • BOHUMÍR ROUBAL
  vedoucí sboru seniorů

 • MARTIN SOBOTA
  vedoucí sportovně technické komise
  sma@pltep.cz

 •  RNDr. ZDĚNEK LAUSCHMANN
  vedoucí komise pobytu v přírodě
  211.cz@centrum.cz

 • DUŠAN PETRÁŠ
  vedoucí komise turistiky
  dusan.petras@centrum.cz

 • JAKUB BRUNNER
  vedoucí komise jógy
  brunnerovi@volny.cz