Poradní orgány Předsednictva ČOS

Předsednictvo České obce sokolské může ke své práci zřídit potřebný počet poradních orgánů, které se specializují jen na určitou odbornou problematiku. Předsednictvo jmenuje předsedy a členy jednotlivých poradních orgánů, kterými jsou komise a rady.

1. Komise správy sokolského majetku

předseda: Hana Moučková

členové: Jana Kobzová, Josef Těšitel, Petr Syrový, Jiří Lhoťan, Marika Prockertová, Pavel Kramoliš

předpis: Řád ČOS o výkonu správy a hospodaření se sokolským nemovitým majetkem (směrnice ČOS č. 2/2015)

předpokládaný počet jednání za rok: 10x

e-mail: jkobzova@sokol.eu

2. Rozpočtová komise

předseda: Jiří Juřena

zapisovatel:

členové:

předpis: Statut a jednací řád Rozpočtové komise schválený P ČOS 13. 9. 2013 (směrnice ČOS č. 10/2013)

předpokládaný počet jednání za rok: 2x

e-mail: jjurena@sokol.eu

3. Investiční komise

předseda: Martin Vlk

členové:

4. Rada pro vzdělávání

předseda: Anna Jurčíčková

členové:

předpis: Statut a jednací řád Rady pro vzdělávání schválený P ČOS 13. 9. 2013 (směrnice ČOS č. 12/2013)

předpokládaný počet jednání za rok: 4x

e-mail: lkocmichova@sokol.eu

5. Redakční rada a Ediční rada

předseda: Martin Chlumský, mchlumsky@sokol.eu

členové: Marek Brodský, Martin Chlumský, Jana Horká – šéfredaktorka časopisu Sokol, Kateřina Pohlova, Dana Uzlová, Jan Haupt, Štepánka Mrázková

předpis: Statut a jednací řád Redakční rady schválený P ČOS 13. 9. 2013 (směrnice ČOS č. 13/2013)

Manuál ediční činnosti ČOS schválený P ČOS 18. 1. 2008 (připravuje se aktualizace předpisu)

předpokládaný počet jednání za rok: 6x

e-mail: mchlumsky@sokol.eu

6. Programová rada

předseda: Hana Moučková

členové:

předpis: Statut a jednací řád Programové rady schválený P ČOS 13. 9. 2013 (směrnice ČOS č. 14/2013)

předpokládaný počet jednání za rok: 4x

e-mail: hmouckova@sokol.eu

7. Legislativně právní komise

předseda: Miroslav Kroc

členové:

předpokládaný počet jednání za rok: 4x

e-mail: mkroc@sokol.eu

8. Komise pro marketing a propagaci

předseda: Martin Zuzaňák

členové:

předpis: Statut a jednací řád Komise pro propagaci a marketing schválený P ČOS 12. 10. 2013 (směrnice ČOS č. 15/2013)

předpokládaný počet jednání za rok: 3x

e-mail: mvlk@sokol.eu

9. Komise pro udílení Ceny A. Hudce

předseda: Michal Burian

členové:

předpis: Řád ČOS upravující udílení sokolských vyznamenání a ocenění schválený Výborem ČOS dne 14. 4. 2012 (směrnice ČOS č. 1/2012)

předpokládaný počet jednání za rok: 2x

e-mail: mburian@sokol.eu

10. Komise pro sokolská vyznamenání

předseda: Pavel Kramoliš

členové:

předpis: Řád ČOS upravující udílení sokolských vyznamenání a ocenění schválený Výborem ČOS dne 14. 4. 2012 (směrnice ČOS č. 1/2012)

předpokládaný počet jednání za rok: 10x

e-mail: ajezkova@sokol.eu

11. Zdravotní komise

předseda: Pavel Kramoliš

členové:

12. Komise pro digitalizaci správy ČOS

předseda: Martin Chlumský

členové

Kontrolní komise ČOS

předseda: RNDr. Jan Materna Ph.D.        

Členové kontrolní komise: Alena Dvořáková, Vladimír Vlk, r. Milan Duda, Vít Musi

Kontrolní komise ČOS je nezávislý orgán, který má sedm až devět členů. Členem KK ČOS může být jen bezúhonná zletilá a plně svéprávná osoba. Hlavním posláním kontrolní komise je kontrola činnosti, účetnictví a dodržování legislativy.

e-mail: kontrolni.komise@sokol.eu